Sunday, December 02, 2007

ျပည္ေထာင္စုၾကီးမခြဲထြက္ေစလို


အစဥ္အဆက္အျမဲတမ္း တည္ရွိေနခဲ့ေသာ `ျပည္ေထာင္စုၾကီးခြဲထြက္ေရး´ကိစၥအတြက္ ကၽြန္မ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ၊ စဥ္းစားလို႕ရသေလာက္ ေတြးေနမိသည္ .. ။ ကၽြန္မသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ရွိအျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာဟုပဲ ငယ္စဥ္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ကာ ခင္မင္တြယ္တာစိတ္အျပည့္ရွိခဲ့သည္ .. ။ ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ကရင္ ၊ ခ်င္း ၊ မြန္ ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင္ ၊ ရွမ္း အားလံုးက ကၽြန္မတို႕နဲ႕ တေျမတည္းေန ၊ တေရတည္းေသာက္ ေမာင္ႏွမမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားပါသည္ .. ။ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားက အမွန္တကယ္ပင္ ခြဲထြက္ခ်င္သေလာ ၊ မခြဲထြက္ခ်င္သေလာ ကၽြန္မ အေသးစိပ္ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ အလံုးစံုမသိပါ .. ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မစိတ္ကူးထဲမွာေတာ့ ဘယ္ေဒသကိုမွ မခြဲထြက္ေစခ်င္ပါ။ ကၽြန္မက ပဲခူးသူစစ္စစ္ပါ .. ။ ပဲခူးက ခြဲထြက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ကၽြန္မ ၾကိဳက္မည္မဟုတ္ပါ .. ။ ခြဲထြက္ခ်င္ၾကသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို ကၽြန္မစဥ္းစားၾကည့္သည္။


၁) စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕စနစ္ဆိုးေတြေၾကာင့္ ခြဲထြက္ခ်င္သည္ဟု ကၽြန္မ ထင္ျမင္မိသည္။

၂) သမိုင္းကို ျပန္လွန္ျပီး မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ၊ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒစြဲမ်ားပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

၃) တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးမ်ား မရေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ခြဲထြက္ခ်င္သည္ဟု ကၽြန္မ ျမင္မိသည္။


ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးအားလံုး ဒုကၡဆိုးမ်ား ခံစားေနရတာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားလွ်င္ ျပႆနာမ်ား အေတာ္အသင့္ ေျပလည္သြားမည္ဟု ကၽြန္မ ယံုၾကည္ထားမိပါတယ္ .. ။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ပြင့္လင္းရိုးသားသည္ဟု ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ခ်စ္ခင္ၾကသလို တိုင္းရင္းသားအားလံုးကလည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ရန္သူဟု သေဘာမထားဘဲ ျပန္လည္ခ်စ္ခင္ေစခ်င္သည္မွာ ကၽြန္မဆႏၵအမွန္ပါ .. ။ နအဖစစ္တပ္ကလြဲ က်န္ေသာျမန္မာမ်ားမွာ လူယုတ္မာစာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္ပါ .. ။


ပြင့္လင္းစြာ ကၽြန္မအျမင္ကို ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ တိုင္းရင္းသားေတြက လူမ်ိဳးစြဲ ပိုၾကီးပါတယ္ .. ။ `ငါ့လူမ်ိဳး´ဆိုတဲ့ အတၱေလးေတြ ပိုစြဲေနၾကပါတယ္ .. ။ ကၽြန္မ အျပစ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ရပါ .. ။ ကၽြန္မစိတ္ထဲျမင္မိတာကို ေျပာတာပါ။ ျပည္မၾကီးႏွင့္ေ၀းေသာ ေနရာမွာ ေနထိုင္ၾကေသာ ၊ အဆက္ဆံသိပ္မရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေတြက လူမ်ိဳးစြဲ ပိုျပင္းထန္ၾကပါတယ္ .. ။ ကၽြန္မတို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြၾကားထဲမွာ ေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကေတာ့ ထိုစိတ္မ်ား သိပ္မရွိၾကပါ။ နအဖရဲ႕ စနစ္ေအာက္မွာ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႕ အားလံုး အဆက္ဆံက အေတာ္နည္းၾကတဲ့အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ .. ။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေပၚႏွင့္ေအာက္ေဒသမ်ား အခ်င္းခ်င္းကပဲ သီးျခားနယ္ေျမေလးေတြ ျဖစ္ေနတာပါ .. ။


ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုယ္အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ေနတာေတာ့ ဘယ္သူကမွ ျပင္ဆင္မရသည့္အခ်က္ပါ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအားလံုးကိုလည္း ထပ္တူညီမွ် ခ်စ္ခင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ကရင္ ၊ ခ်င္း ၊ မြန္ ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင္ ၊ ရွမ္း အားလံုးက မိမိစိတ္အစဥ္မွာ ခိုင္ျမဲေနေအာင္ ၾကိဳးစားရမွာပါ .. ။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကလည္း ထပ္တူခ်စ္ခင္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္ထဲမွာ အျပည့္အ၀သြင္းထားရမွာ ျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးကလည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးကို မိမိတို႕လူမ်ိဳးႏွင့္တစ္တန္းတည္းခ်စ္ခင္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္သြင္းထားရမွာပါ .. ။ ဒီလိုမွ မသြင္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႕ အလြန္စက္ဆုပ္လွတဲ့ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွာပဲ အရိုးထုတ္ၾကရပါလိမ့္မယ္ .. ။


ေတာင္တန္း ျပည္နယ္ေဒသေတြက နအဖ စနစ္ေအာက္မွာ ခြဲထြက္ခ်င္ၾကတာ အျပစ္မရွိပါ ... ။ ျပည္မၾကီးက စီးပြားေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ နိုင္ငံေရး အစရွိတဲ့ စနစ္အားလံုး စုတ္ျပတ္သတ္ေနရင္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတြ တိုင္းေတြ အားလံုး ခြဲထြက္ခ်င္ၾကမွာပဲ.. ။ ျပည္မၾကီးက တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး လမ္းမွန္ေပၚမွာ ၾကိဳးစားေနရင္ေတာ့ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒစြဲသမားၾကီးေတြကလြဲရင္ အျခားသူေတြက ခြဲထြက္ဖို႕အေရး အလုပ္ရႈပ္ခံျပီး ေယာင္လုိ႕ေတာင္ ဘယ္သူမွ စဥ္းစားၾကမည္မဟုတ္ပါ .. ။


ဘိုးေတာ္ဘုရားေခတ္က အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ သမိုင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္ ျငင္းခံုျခင္း မျပဳလိုေတာ့ပါ .. ။ ကၽြန္မတို႕လူငယ္ေတြ လူၾကီးေတြ ျမင္ေန ၊ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အနာဂတ္အတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းကိုေနာက္ျပန္ဆြဲေနရင္ ကၽြန္မတို႕အေရွ႕ကိုေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ .. ။ ယဥ္ေက်းေသာ မိန္းမပ်ိဳေလး ရပ္ေနသကဲ့သို႕ လွပေသာ ျမန္မာျပည္ေျမပံုကို အစဥ္အျမဲ ဒီအတိုင္းသာ ျမင္လိုပါသည္ .. ။


`ေတာင္ေပၚသားေတြနဲ႕ေျမျပန္သားတို႕မခြဲ

ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲ

ညီညြတ္ျခင္းေတြနဲ႕ ခိုင္ခိုင္ျမဲေစတဲ့

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အားမာန္ေတြရွိေနမယ္

ေသြးစည္းေမာင္ႏွမမ်ား

စည္းလံုးျခင္းအတြက္အင္အား

မျပီးေသးတဲ့တိုက္ပြဲအတြက္

အားလံုးအဆံုးသတ္ဆင္ႏႊဲၾကရမယ္ ´

7 comments:

ညီလင္းသစ္ said...

တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ ပို႔စ္ေလးတခုပါပဲ၊ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ဒီေျမ ေပၚမွာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနသြားၾကရမွာပါ၊ မိုးသက္မုန္ တိုင္းက်ၿပီး လႈိင္းေလေတြႀကီးလို႔ ေျမတဝပ္စာပဲက်န္ ေတာ့တာေတာင္ ခြဲခြာမသြားဘဲ တစ္ေကာင္ေပၚတစ္ ေကာင္ဆင့္လို႔ အၿမဲအတူ႐ွိေနခဲ့တဲ့ ပဲခူးၿမိဳ႕နာရီစင္ႀကီး ေ႐ွ႕ကဟသၤာေမာင္ႏွံရဲ႕ နားလည္မႈ၊သည္းခံမႈ မ်ိဳးေတြနဲ႔ ေပါ့...။

paing ye said...

That is in my thoughts for long time, definitely true and valuable post. May Myanmar be United. :)

Anonymous said...

Let say...Myanmar is not as big as some of our neighbor countries. People were saying, they want democracy like, United state. Yes, some state in US is bigger than Myanmar. If all the states want become themselves, I am worry other country will attack later.

First, we have to improve transportation,then communication etc. I believe other will follow progressively.

I had been to small town & village in China. They do have electrical power, running water and telephone.

Myanmar has more natural resources than our neighbor countries.We can make it happen.May our dream come true!!

zee said...

federal union is only the answer ..
if we let them chose their state government by themselves .. if we let them have their own constitution and their own administration .. and their own law .. with the support of main union .. they happy .. we happy and nobody want to go out .. and if we doing well .. can even hope other country like thailand wanna join to our union .. who can say it cannot happen ? cos there is a talking of canada to join USA long time ago ..
cheer!

Anonymous said...

(၁) တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ လံုး၀ခြဲထြက္လိုသူႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးျပီးမွ မဲႏွင့္ ခြဲထြက္လိုသူဆိုျပီး ရွိပါသည္။
(၂) `တိုင္းရင္းသားေတြက လူမ်ိဳးစြဲ ပိုၾကီးပါတယ္ ´ဟု လင္းလက္က ေျပာထားသည္။ သူတို႔ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေနရာမေပးဘဲ One Nation, One Language ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထား၊ ဖိႏိွပ္ထားခ်ိန္တြင္ Survival ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနရ၍ ဟူေသာအခ်က္ကို ျမင္ရပါမည္။
(၃) ခြဲထြက္ေရးဆိုတာ Ideology အရ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Geography အရ ျဖစ္ႏိုင္ခ်င္မွျဖစ္ႏိုင္မည္။ သယံဇာတ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ မဟာဗ်ဴဟာက်ရဲ့လား ဆိုတာေတြရွိသည္။ မရွိရင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္၍ မရ။
(၄) ဘာသာေရး Factor ကလည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ခရစ္ယာန္ကရင္

လူမ်ိဳးစုမ်ားေလ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ အားနည္းတဲ့ႏိုင္ငံ (weak state) ျဖစ္ေလ ဆိုျပီးေျပာရတာရွိပါတယ္။

Minority Case ဟာ ဘက္စံုမျမင္တတ္ရင္ Risk ရွိပါတယ္

ခင္မင္စြာျဖင့္
MM Thinker
http://mmthinker.iblogger.org/

* In Search of Truth * said...

ဒီမုိကေရစီလုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္တင္ျပထားတဲ့ လက္ေတြ႔က်က်အျကံျပဳခ်က္ ပထမဆုံးစာကုိ ဖတ္ႏုိင္ပါျပီ။ http://lightofmyanmar.blogspot.com/

Anonymous said...

Hi,

We want Federal Union.
We don't want "One Nation, One Language"
We want to study Our languages, Our cultures in School. But ...We don't have a chance to learn at least as a second language..

Post a Comment

အၾကံျပဳ comment ၀င္ေရးေပးတဲ့အတြက္ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္ ။ မဖြယ္မရာ စကားမ်ား ၊ ဆဲဆိုျခင္းမ်ား ၊ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္စကားမ်ား ၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ကုိယ္က်င့္တရားသိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ပါက ထို comment မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင္ ။ အလည္လာေရာက္ အၾကံျပဳေရးသားျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ စာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရဖုိ႕အတြက္ Space မ်ား ထည့္ရိုက္ေပးၾကပါရွင္။