Thursday, May 13, 2010

အမိျမန္မာျပည္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈအတြက္ လွဴဒါန္းရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လႊာ (စကၤာပူ)


အမိျမန္မာျပည္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ လတ္တေလာ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚခံစားေနရေသာ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရရွားပါးမႈဒုကၡမ်ားအတြက္ ေရလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ၊ ေလာက အသင္းၾကီး (Lotus Foundation) ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံကာ လွဴဒါန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Lotus Foundation ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ အမိျမန္မာျပည္၌ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ဒုကၡဆိုးတို႕မွ အျမန္ဆံုး ကင္းေဝးႏိုင္ၾကေစရန္ႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ကိုေက်ာ္သူ + မေရႊဇီးကြက္ တို႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ (13-05-2010) ေန႕တြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ သနပ္ပင္ျမိဳ႕့နယ္သို႕ သြားေရာက္၍ ေသာက္သံုးေရမ်ားကို စတင္ေပးေ၀လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း မေရႊဇီးကြက္ ထံမွတဆင့္ စုံစမ္းသိရွိရပါသည္။ ယင္းသို႕ေသာက္သုံးေရေပးေဝလွဴဒါန္းသြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ Lotus Foundation အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


မေရႊဇီးကြက္မွ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္မည့္ေနရာေဒသအသီးသီးသို႕ ဆက္လက္၍ ေေသာက္သံုးေရေပးေ၀ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း Lotus Foundation အဖြဲ႕တာဝန္ခံသို႕ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေသာက္သံုးေရေပးေ၀ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေစရန္အတြက္ Singapore မွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို စေနေန႕ (၁၅-၀၅-၂၀၁၀) ေန႕မွစ၍ အပတ္စဥ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အဖြဲ႕သို႕ ေပးပို႕လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုေသာ ေစတနာရွင္ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Lotus Foundation အသင္းဝင္ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားထံသို႕ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ေမတၱာေရွ႕ထား၍ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ကာ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

- ကို၀င္းထြန္းဆင့္ ဖုန္း (+၆၅) ၉၀၂၂၃၆၄၃

- ကိုေအာင္ျပည့္စံုေအး ဖုုန္း (+၆၅) ၉၁၁၉၇၃၆၁

- ကိုေက်ာ္၀ဏၰ ဖုန္း (+၆၅) ၈၂၃၆၉၁၅၉

- ကိုထင္ေက်ာ္ ဖုန္း (+၆၅) ၉၄၂၄၂၉၆၁

- မခင္မမ ဖုုန္း (+၆၅) ၉၇၃၃၄၃၀၂

Lotus Foundation မွတဆင့္ ေရအလွဴေပးလွဴလိုပါက -

- ကိုဝင္းထြန္းဆင့္ POSB Savings A/C - 175-43771-1 OCBC Saving A/C - 5535079809

- ကိုေအာင္ျပည့္စုံေအး DBS Saving plus A/C - 0206068726

- မခင္မမ POSB Savings A/C - 063-50289-8 သို႕ ေပးပို႕လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

စကၤာပူမွွ ေရႊျမန္မာမ်ား Lotus foundation မွတဆင့္ ထည့္၀င္ကုသိုလ္ယူႏိုင္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕လည္း နီးစပ္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အက်ိဳးကုိလို၍ လွဴဒါန္းျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရအက်ိဳး (၁၀) ပါးကို သိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) လ်င္ျမန္ျခင္း၊
(၂) သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊
(၃) ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားျခင္း၊
(၄) ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ကင္းျခင္း၊
(၅) အေျခြအရံမ်ားျခင္း၊
(၆) အသက္ရွည္ျခင္း၊
(၇) အဆင္းလွျခင္း၊
(၈) ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊
(၉) ခြန္အားဗလ ၾကီးမားျခင္း၊
(၁၀) ၪာဏ္ပညာ ၾကီးမားျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္နာေရးကူညီမွဳ အသင္းမွတဆင့္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနာပါတ္မ်ားမွာ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ 01 580133 , 01 581363, 01 709277 , 01 728089

မွတ္ခ်က္။ လက္ခံရရွိလာေသာ Forward Message အား သင့္ေလ်ာ္သလို တည္းျဖတ္၍ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။


အျခားသက္ဆုိင္ေသာလင့္ခ္မ်ား

ေရအတြက္ Lotus Foundation အလႉေငြ ေကာက္ခံUpdate:


Lotus Foundation မွတဆင့္ ေရအလွဴကုသိုလ္ေတာ္အလွဴေငြလက္ခံရရွိမႈမွာ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၁၂) မွ (၁၄)ရက္ေန႕အထိ စုစုေပါင္းအလွဴေငြ - S$ 8,840.00 (စကၤာပူေဒၚလာ ရွစ္ေထာင့္ရွစ္ရာ့ေလးဆယ္တိတိ) ကို လက္ခံရရွိပါသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၁၄) ရက္ေန႕ ေန႕စြဲျဖင့္ လက္ခံရရွိေသာအလွဴေငြမ်ားမွ ပထမအၾကိမ္လွဴဒါန္းမႈအျဖစ္ S$ 4000.00 (စကၤာပူေဒၚလာ ေလးေထာင္တိတိ) ကို နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႏွင့္ S$ 3000.00 (စကၤာပူေဒၚလာ သုံးေထာင္တိတိ) ကို ဦးေအးျမင့္ (ပဲခူး) ထံသို႕ ေပးပို႕လွဴဒါန္းလိုက္ပါေၾကာင္း ေရအလွဴကုသိုလ္ေတာ္ရွင္ အလွဴရွင္၊ ေစတနာရွင္ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ပတၱိဒါန ပတၱအႏုေမာဒနာျပဳ၍ သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ၾကပါေစရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလိုက္ရပါသည္။

က်န္ရွိေနေသာ ေရအလွဴကုသိုလ္ေတာ္ေငြမ်ား ႏွင့္ ဆက္လက္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိေသာ ေရအလွဴ ကုသိုလ္ေတာ္ေငြမ်ားကို ဆက္လက္ေကာက္ခံ လွဴဒါန္းေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အလွဴရွင္၊ ေစတနာရွင္အေပါင္းအား အသိေပး ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္
Lotus Foundation

Read More...