Wednesday, April 30, 2008

ဒုတိယအၾကိမ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း

၂၇ရက္ ဧျပီလ ၂၀၀၈၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ မ်ိဳုးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွ ႏိုင္ငံၾကီးသားပီသစြာ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈ၊ ညီညြတ္မႈ ႏွင့္ မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲဝင့္စြာ အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ႏွင့္ စစ္အစိုးရ စိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုးအား စစ္ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအား ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖၚျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤေအာင္ပြဲ၏ ရလာဒ္မွာ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးမွ ဧျပီလ(၃၀)ရက္၊ ေမလ(၁)ရက္ ႏွင့့္ ေမလ(၂)ရက္ သံုးရက္တိုင္တုိင္ ဆႏၵမဲေပးရက္မ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ တိုးျမင့္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေမလ(၁)ရက္ေန႔၊ ကမၻာ႔အလုပ္သမားေန႔အား ဒုတိယအၾကိမ္ Polling Day အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားပါသျဖင့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆႏၵမဲ ေပးၾကႏိုင္ရန္ Peninsula Plaza, City Hall သို႔ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားျပီး လာေရာက္ၾကပါရန္္ ေလးစားစြာ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္၊


ၿပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ၿမန္မာမ်ား

OBP (Singapore)

Read More...

Tuesday, April 29, 2008

ရဲရဲေတာက္ NO ကန္႕ကြက္မဲမ်ားႏွင့္ ဧပရယ္လ္၂၇ မွတ္တမ္းတစ္ေခါက္ၾကည့္တိုင္း ရင္ထဲကိုတစ္ဖန္ျပန္တုန္ခါေစတဲ့ ၂၇ရက္ေန႕ စကၤာပူမွ ၾကက္ေျခခတ္ ကန္႕ကြက္မဲေပးရက္ ္မွတ္တမ္းေလးပါ။

Read More...

Monday, April 28, 2008

Breaking News

ယေန႕ ၂၈ရက္ေန႕ ျမန္မာသံရံုးမွာ အေျခအေနကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာစံုစမ္းေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိေသာ သတင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႕မွစ၍

၁) သံရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ဖူးသူမ်ား ( ေက်ာင္းသား ၊ မွီခိုေထာက္ခံစာရွိသူမ်ား .. သို႕မဟုတ္ .. အခြန္ေဆာင္ထားဖူးသူမ်ား ) ႏွင့္

၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပါ့စ္ပို႕သက္၀င္ရွိေနသူမ်ား အားလံုး ယေန႕ႏွင့္မနက္ျဖန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္၀ယ္ မဲေပးႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ မနက္၉နာရီမွ ညေန၆နာရီခြဲတိတိထိ ျမန္မာသံရံုးမွ အလုပ္လုပ္မည္။ မဲမေပးရေသးသူမ်ား ေက်းဇူးျပဳျပီး ကန္႕ကြက္မဲသြားေပးပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႕မွစ၍ သံရံုးႏွင့္မဆက္သြယ္ဖူးသူမ်ားက အမည္ ၊ အသက္ ၊ မိဘအမည္ ၊ စကၤာပူရွိေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္နာပါတ္တို႕ကို ျဖည့္စြက္ျပီး သံရံုးမွာ စာရင္းသြားေပးထားရပါ့မယ္။ ျမန္မာသံရံုးဘက္မွ ေမလ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ထိုသူမ်ားဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ၂၉ရက္ေန႕မနက္တြင္ တရား၀င္စာျဖင့္ ေၾကျငာေပးပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ ေမးျမန္းလိုပါက စကၤာပူျမန္မာသံရံုး 67350 209 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

Update : ဆႏၵမဲမေပးရေသးေသာ ျမန္မာမ်ား ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စကၤာပူရွိျမန္မာသံရံုးမွ ၃၀ရက္ေန႕မွ ၂ရက္ေန႕ထိ သံုးရက္ဆက္တိုက္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာစာျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရက္ကို တိုးျမွင့္ေပးလိုက္ပါျပီ .. ။ မဲေပးရမည့္သူအားလံုးအတြက္ သံုးရက္အပိုထြက္လာပါျပီ။ မပ်က္မကြက္ အားလံုး ကန္႕ကြက္မဲသြားေပးပါရန္ ထပ္မံႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႕မွစ၍ သံရံုးျဖင့္မဆက္သြယ္ဖူးသူမ်ား (ေက်ာင္းသားေထာက္ခံစာ ၊ မွီခိုေထာက္ခံစာမရွိသူမ်ား ၊ အခြန္မေဆာင္ထားသူမ်ား)ကေတာ့ အျမန္ဆံုး စာရင္းေပးသြင္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သံရံုးျဖင့္ဆက္သြယ္ထားဖူးသူမ်ားအားလံုးကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္၀ယ္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

Read More...

ရဲရဲေတာက္ NO ကန္႕ကြက္မဲမ်ားႏွင့္ ဧပရယ္လ္၂၇


ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေနေသာ ေနေရာင္ျခည္က ရင္ထဲကဆႏၵအေလ်ာက္ ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကမည့္ စကၤာပူရွိ ျမန္မာမ်ားကို အားေပးေနသည့္အလား စူးရွစြာ အလင္းျဖာေပးေနသည့္ ဧပရယ္လ္ ၂၇ ရက္ .. ။ ႏိုးတံဆိပ္ပါ အနီေရာင္တီရွပ္မ်ား၀တ္ဆင္လ်က္ ၊ ဦးထုပ္မ်ားေဆာင္းလ်က္ .. တက္ၾကြစြာ ခ်ီတက္လာေသာ ျမန္မာလူထုအင္အားက တေျဖးေျဖး ျမန္မာသံရံုးေရွ႕လမ္းသြယ္ေလးေပၚမွာ ျပည့္က်ပ္လာခဲ့သည္ .. ။ စည္းကမ္းရွိစြာ အားလံုးတန္းစီၾကရင္း ျဖည့္စြက္ထားေသာ မိမိနာမည္ေခၚဆိုသံကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားအင္အားက ရဲရဲေတာက္လ်က္ .. ။ ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္ေက်ာ္လာေလ လူထုအင္အား ေလးေထာင္ခန္႕ရွိလာျပီး မ်က္လံုးမ်ားက ျမန္မာသံရံုးဆီမွ ထြက္ေပၚလာမည့္အသံကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကလ်က္။ ကားေပၚမွ အလ်ိဳလ်ိဳဆင္းလာၾကေသာ ျမန္မာမ်ား ၊ မိမိအစီစဥ္ျဖင့္လာၾကေသာ ျမန္မာလူထုအင္အား .. အားလံုးစံုညီစြာ တန္းစီလိုက္ၾကခိ်န္မွာ ျမန္မာသံရံုးလမ္းသြယ္ေလးမွ ေအာ့ခ်ပ္လမ္းမေပၚ Tanglin Mall ေရွ႕ဘက္ျခမ္း မီးပိြဳင့္အနီးထိ အလြန္ရွည္လ်ားေသာ လူတန္းၾကီးျဖစ္သြားသည္။
မနက္၉နာရီမွ ေန႕လည္ ၁နာရီ၀န္းက်င္ထိ ျမန္မာသံရံုးမွ ဆႏၵမဲေပးရန္ နာမည္မ်ားကို ေခၚဆုိျပီး မ်ားျပားလြန္းလာေသာ ျမန္မာလူထုအင္အားကို ထိတ္လန္႕စြာ ေန႕လည္၁နာရီမွ ၄နာရီအတြင္းကို အလုပ္လုပ္ျခင္း လံုး၀ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ပါတယ္ .. ။ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ေမးခြန္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳေသာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား၏ စာနာျခင္းႏွလံုးသားအတြက္ေတာ့ အမွန္တကယ္ ေအာ့ႏွလံုးနာစရာပါ .. ။ စကၤာပူရဲမ်ားကလည္း တင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသလို ဟိုေနရာတစ္စု .. ဒီေနရာတစ္စု .. ။

စည္းကမ္းရွိစြာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းစီ တန္းစီေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ ေရဗူးကမ္းေပးေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ ႏွင့္ အျခားေစတနာရွင္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္မွာလည္း ရင္ထဲမွာ ၾကည္ႏူးစရာ .. ။ အစားအစာမ်ား ေ၀သူကေ၀ ၊ ေရဗူးမ်ား လိုက္ကမ္းသူကကမ္းျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဓါတ္အင္အားကို စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုမ်ား မလြဲမေသ တပ္အပ္ျမင္ရမွာပါ .. ။ ျမန္မာအားလံုး မဲေပးမည့္ ကန္႕ကြက္မဲအင္အားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနသူမ်ားကေတာ့ တံခါးပိတ္လ်က္ ဘာေတြမ်ား အေကာက္ဥာဏ္ၾကံေနသည္မသိ .. ။


ညေန၄နာရီေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ဆႏၵမဲျပန္လည္ေပးခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵမဲေပးခ်ိန္တြင္ အနီေရာင္ႏိုးတံဆိပ္ပါတီရွပ္မ်ား၀တ္ဆင္ျပီး သံရံုးထဲသို႕ ၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့ ..။ `ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသစၥာေဖာက္သည္´ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တီရွပ္မ်ားကို ခၽြတ္ခိုင္းသည္။ အခ်ိဳ႕ေယာက်္ားေလးမ်ားက အကၤ် ီတစ္ထပ္တည္း၀တ္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ ခၽြတ္၍မရေသာေၾကာင့္သာ ေအာင့္သက္သက္ျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးဘက္မွ အနီေရာင္ႏိုးတံဆိပ္အကၤ်ီ၀တ္ဆင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။ လူအခ်ိဳ႕မဲေပးျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ မဲရံုမွဴးထြက္လာျပီး `မဲလက္မွတ္ကုန္သြားသည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ကို လွမ္းမွာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုမဲရံုကုိပိတ္လုိက္ပါျပီ´ဟု လာထြက္ေျပာပါတယ္။ စကၤာပူရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တစ္ေန႕မဲေပးခြင့္ရခဲ့သည့္အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္းပင္မရွိ .. ။ သံုးရက္ေျမာက္ေန႕မွာပဲ မဲလက္မွတ္ကုန္သြားသည္ဟု ေၾကျငာျခင္းမွာ မဲလက္မွတ္အေရအတြက္ တစ္ေသာင္းေတာင္မျပင္ဆင္ထားဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၂၆ရက္ေန႕မွာ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ `ဖိတ္စာတစ္ေသာင္းခြဲကို စာရင္းထဲမွာရွိတဲ့အတိုင္း ပို႕ေပးခဲ့ပါတယ္´ဟု ေျဖၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဖိတ္စာတစ္ေသာင္းခြဲေတာ့ ပို႕ေပးခဲ့ျပီး မဲျပားအေရအတြက္ကိုေတာ့ တစ္ေထာင္ေလာက္ပဲ ထားရွိေနျခင္းေလာ .. ။ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ရသည့္လူအေရအတြက္မွာ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် တစ္ေသာင္းခြဲမရွိႏုိင္ေသးပါ .. ။ ယုတၱိမရွိ ၊ အဓိပၸါယ္မရွိ ၊ အရွက္မရွိစြာ ျပဳမူေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအားလံုးလုပ္ရပ္မွာ ဖံုးကြယ္၍မရႏိုင္ပါ။ မေထာက္ခံပါဘူးဆိုတာကို လူထုအားလံုးက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပေနတာ မၾကားရဲလို႕မ်ား ထြက္ေျပးေနသလား။
ကန္႕ကြက္မဲအင္အားကို ေဖာ္ျပေနေသာ အနီရဲရဲ ႏိုးတံဆိပ္ပါတီရွပ္မ်ားေၾကာင့္ေလာ ၊ မူလကတည္းက စီစဥ္ထားေသာ ေကာက္က်စ္သည့္ အစီစဥ္ေၾကာင့္ေလာ ... ျမန္မာသံရံုးဘက္မွ ျပည္သူလူထုအင္အားကို ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ၂၆ရက္ေန႕ေလာက္ပင္ အသံထြက္မလာေတာ့ပါ။ ျမန္မာသံရံုးဘက္မွ ျပည္သူမ်ားကို မဲေပးခြင့္အမ်ားအျပားမျပဳသည့္အတြက္ စကၤာပူရွိ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားအားလံုးက ျငိမ္သက္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ေအးေအးေဆးေဆး ၾကိဳးစားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကခ်ိန္ မဲရံုမွဴးမွ `မဲလက္မွတ္ကုန္သြားတဲ့အတြက္ ၂၈ရက္နဲ႕၂၉ရက္ေန႕မွာ ညဥ့္နက္ခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္လုပ္ေပးပါ့မယ္´ဟု ႏႈတ္မွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုစကားကို အတိအလင္း ပိုမိုေသေသခ်ာခ်ာျဖစ္ေစရန္ တရား၀င္စာျဖင့္ သံရံုးေရွ႕မွာ ေၾကျငာခိုင္းခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ တစ္ခြန္းတစ္ေလမွ် ထပ္ေျပာျခင္း ၊ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ ... ။ စည္းကမ္းရွိစြာ ၊ ျငိမ္သက္စြာ .. ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏ ရင္ထဲမွျမည္သံမ်ားျဖင့္ ထိုျမိဳ႕လယ္လမ္းေပၚမွာ ျပည့္က်ပ္လ်က္ ... ။


အားေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို လက္အုပ္ခ်ီၾကိဳဆိုလုိက္ခ်ိန္မွာ မၾကာခင္ကမွ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းက လူတိုင္းမ်က္လံုးထဲ ၊ ရင္ထဲကို ထြင္းေဖာက္မတတ္ အမွတ္ရေစမိသည္။ မ်ားျပားလြန္းလွေသာ လူအုပ္ၾကီး၏ ဆႏၵဆိုသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလံုး၏ ဆႏၵကို တူညီစြာ ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ .. ။ ညေန ၆နာရီခြဲ၀န္းက်င္ခန္႕မွာ စကၤာပူရွိရဲမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ မျပီးဆံုးလိုေသာ ျမန္မာမ်ားမွ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို သီဆိုခဲ့ၾကသည္ .. ။ ရင္ထဲမွထြက္ေပၚလာေသာ ခံစားမႈမ်ားျဖင့္ သီဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအသံက လူတိုင္း၏ႏွလံုးသားကို တုန္ခါေစခဲ့သည္ .. ။ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုျပီးခ်ိန္ အားလံုး စည္းကမ္းတက် လူစုခြဲရင္း City Hall ဆီသို႕ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္ .. ။ ရဲရဲေတာက္ဖံုးလႊမ္းေနေသာ လူထုအင္အားၾကီးက ေအာ့ခ်ပ္လမ္းမၾကီးတစ္ေလွ်ာက္ ထင္ရွားေနျပီး ရဲမ်ားက ကားမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။
ညအေမွာင္က တေျဖးေျဖးဖံုးလႊမ္းလာသလို အနီရဲရဲမ်ိဳးခ်စ္စိတ္အေရာင္မ်ားျဖင့္ အားလံုး စိတ္တူစိတ္ကူလမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကျပီး အိမ္အျပန္လမ္းဆီ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ လမ္းဆံုးပန္းတိုင္ေတာ့ မဟုတ္ေသး။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို မိမိတို႕ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲျပားေပၚမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအားလံုး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေရးပိုင္ခြင့္ မရခဲ့ေပမယ့္ မိမိတို႕ဆႏၵမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့တာကလည္း ဆႏၵခံယူပြဲပါပဲ။ ျပီးဆံုးသြားေသာ သံုးရက္အတြင္း အေကာင္းဆံုးကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိမိပါတယ္။ မျပီးဆံုးေသးေသာ ျခေသၤ့ကၽြန္းေပၚမွ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ အားရင္အားသလို ေရာက္လာၾကျပီး ၾကိဳးစားေနၾကဦးမည့္ ဒီရက္ေတြအတြက္ အားမေလွ်ာ့ဘဲ ကၽြန္မတို႕ဆက္လက္သြားၾကရဦးမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕(OBP)မွ တစ္ဦးကို စကၤာပူရဲမ်ားမွ ေခၚေဆာင္သြားျပီး ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ OBP အဖြဲ႕မွ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ အတူလိုက္ပါသြားၾကျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အားလံုးပံုမွန္ပါပဲ။ စိုးရိမ္စိတ္ပူေပးၾကသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ေျဖၾကားျခင္းပါ။ အလုပ္ေတြအားလံုးပင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ထားကာ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ OBP အဖြဲ႕မွ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕အား အံ့ၾသေလးစားေက်းဇူးတင္ရွိမိပါေၾကာင္း။ ဒီတနဂၤေႏြပြဲအတြက္ ကူညီထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾကေသာ လူထုအင္အား အားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိမိပါတယ္။

Read More...

Sunday, April 27, 2008

ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ ၾကက္ေျခခတ္ကန္႕ကြက္မဲမ်ား၏ ဧပရယ္လ္၂၆


၂၆ရက္ေန႕ စကၤာပူႏိုင္ငံ Orchard Road အနီး ၊ St Martin Drive လမ္းေပၚမွာ စုေ၀းေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ။ သူတုိ႕၏မ်က္လံုးမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား ၊ အားမာန္မ်ား ၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္အရိပ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္လႊမ္းေနျပီး ျမန္မာသံရံုးျခံ၀င္းေရွ႕ကို မ်က္ႏွာမူကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ ပူေလာင္ေသာေနေရာင္ျခည္က လူအမ်ားအေပၚ ထိုးက်ေနေပမယ့္ ရင္တြင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသရန္အတြက္သာ အားသန္ေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျခလွမ္းမ်ားက ထိုလမ္းသြယ္ကေလးေပၚမွာ စုေ၀းေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုအနီးတ၀ိုက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကရင္း ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံု ေႏွးေကြးလြန္းလွေသာ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားကို စိတ္မရွည္စြာျဖင့္ အခ်ိဳ႕က တီးတိုးေျပာဆိုရင္း အခ်ိဳ႕က ေအာ္ေျပာၾကရင္း အနည္းငယ္ပြက္ေလာရိုက္ေနေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ .. ။ ဆႏၵမဲေပးရန္ ဖိတ္စာလက္ခံရရွိသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေခၚဆိုေနေသာ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား .. ။ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေနေသာ္လည္း တစ္ခြန္းတစ္ေလမွ် နည္းလမ္းတက် ျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္းမရွိေသာ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား။ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ၊ မေက်နပ္မႈမ်ား ၊ အစြမ္းကုန္သည္းခံထားပံုရေသာ ဆႏၵမဲေပးခ်င္ေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက နည္းလမ္းတက် အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ သံရံုးေရွ႕မွ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္ေစာင့္ၾကရင္း စကၤာပူ၏ ဒုတိယေန႕ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက အသက္၀င္လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။
ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္ေက်ာ္ေလာက္မွာ စကၤာပူရွိ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕က ျမန္မာသံရံုးအျပင္ဘက္မွ လာေရာက္ကူညီ နာမည္မ်ား၀ိုင္း၀န္းေအာ္ေခၚေပးၾကပါတယ္။ `အသက္၁၈ႏွစ္ေက်ာ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခိုင္လံုမႈရွိသူမ်ားအားလံုး ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည္´ဆိုေသာ ဥပေဒရွိပါလ်က္ ထိုအေထာက္အထားရွိသူမ်ား ဆႏၵမဲေပးခြင့္မရွိျခင္းအေပၚ စကၤာပူရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုေနေသာ ပါးစပ္ထဲရွိရာဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာလူငယ္အခ်ိဳ႕က `ဥပေဒကသိပ္အမ်ားၾကီးမရွိပါဘူး။ ႏွစ္ခုတည္းပါ။ အခုတစ္မ်ိဳး ၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳး´ဟု ေျပာဆိုေနၾကျခင္းကို ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ၾကားႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရသူမ်ားကေတာ့ ၀မ္းသာအားရအထဲ၀င္ေရာက္ ၾကက္ေျခခတ္ကန္႕ကြက္မဲကို ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေထာက္ခဲမဲဟာ အလြန္နည္းပါးျပီး ကန္႕ကြက္မဲမ်ားမွာ အားလံုးနီးပါးပါပဲ.. ။ မဲေပးခြင့္ရေသာ လူဦးေရကို မည္မွ်ပင္ သံရံုးဘက္မွ ေလွ်ာ့ခ်ၾကပါေစ ၊ မဲေပးခြင့္ရသူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကေတာ့ ကန္႕ကြက္မဲမ်ားျဖစ္ေနၾကျခင္းကေတာ့ မ်က္၀ါးထင္ထင္ပင္ .. ။

ညေန၅နာရီေလာက္မွာ သံရံုး၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ျပီးဆံုးရန္ နီးကပ္လာတာႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာသံရံုးအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းထြက္လာခ်ိန္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဘက္မွ ယဥ္ေက်းစြာ ေမးျမန္းေသာ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္းမရွိပါဘူး။ `ျမန္မာလူမ်ိဳးလည္းျဖစ္တယ္ ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ထား ပါ့စ္ပို႕လည္းပါတယ္ ၊ အသက္၁၈ႏွစ္လည္းျပည့္ျပီးပါျပီ။ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္မရွိရမွာလဲ´ဟု ထပ္တလဲလဲ ေသေသခ်ာခ်ာေမးေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို `စာရင္းထဲမွာမရွိလို႕ပါ´ဆိုေသာ အေျဖတစ္ခုျဖင့္သာ မေရမရာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

`စာရင္းထဲမွာ ဘာေၾကာင့္ နာမည္မရွိရမွာလဲ´ဟု ေမးေသာေမးခြန္းကို `ခင္ဗ်ားတို႕ ျမန္မာေတြ ျပည္ပေရာက္ရင္ ျမန္မာသံရံုးကုိ ဆက္သြယ္သတင္းပို႕ အေၾကာင္းၾကားရမယ္။ ဒါမွသာလ်င္ သံရံုးရဲ႕စာရင္းထဲမွာ ရွိပါလိမ့္မယ္´ဟု ေျဖၾကားပါတယ္။ `ပါ့စ္ပို႕သက္တမ္းကုန္ခါနီးရင္ သံရံုးကို ကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မတို႕ လာၾကတယ္...အခြန္ေဆာင္တယ္ ၊ သက္တမ္းတိုးတယ္ .. ဒါေတြဟာ ျမန္မာသံရံုးနဲ႕ဆက္သြယ္တာမဟုတ္ရင္ ဘာပါလဲ´ဟု ေမးၾကားေသာအခါ ေရေရလည္လည္ ျပန္ေျပာျခင္းမရွိပါဘူး။ ယဥ္ေက်းစြာ ေမးျမန္းေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးလူၾကီးမ်ား၏ ေမးခြန္းကို သံရံုးဘက္မွ `စာရင္းထဲမရွိပါ´တစ္ခြန္းတည္းျဖင့္သာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ေျဖၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ `ဖိတ္စာပို႕တာ မရတဲ့အတြက္ သတင္းသိတာေၾကာင့္ လူကိုယ္တိုင္လာတယ္ ၊ အေထာက္ထားေတြလည္းပါေနတယ္ဆိုရင္ ဖိတ္စာပါရမွာေတြ ၊ စာရင္းမရွိတာေတြက အဓိပၸါယ္လံုး၀မရွိပါဘူး။ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိကုိရွိတယ္´ဟု စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္စြာ ေျပာၾကားေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကားသံမ်ားၾကားမွာ စစ္အာဏာရွင္၏၀န္ထမ္းမ်ားကေတာ့ အူလည္လည္လုပ္ေနလ်က္ ... ။အျပင္ဘက္မွ မေက်နပ္စြာေအာ္သံမ်ား ၊ သံရံုး၀န္ထမ္းျမင္တာႏွင့္ မရွင္းသည္မ်ားကို ေမးေနျခင္းမ်ား ၊ မဲမေပးရလ်င္ ျပန္မည္မဟုတ္ေသာလူမ်ားေၾကာင့္ ညေန၅နာရီခြဲေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာသံရံုးဘက္မွ `ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္က ၁၀ေယာက္စီလက္ခံမယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွစ အခြန္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပါ့စ္ပို႕ပါသူမ်ား ၁၀ေယာက္စီ၀င္ပါ´ဟု ဆိုလာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဘက္မွ ၀မ္းသာအားရ ပါ့စ္ပို႕စ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ အထဲသို႕ ၁၀ေယာက္စီ ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဘက္က ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာဆိုကာ မိန္းမမ်ားနွင့္သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို အရင္ဦးစားေပးျပီး ၁၀ေယာက္စီ မဲေပးဖို႕ သံရံုးထဲသို႕ ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ညေန ၆နာရီခြဲေလာက္မွာေတာ့ ျမန္မာသံရံုးဘက္မွ အလုပ္လုပ္ျခင္းအခ်ိန္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာသံရံုးထဲသို႕ မဲသြားေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားက မဲမေပးရေသး၍ မျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာသံရံုးမွ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ပါဘူး။ စေနတစ္ရက္မွာ စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက မအားလပ္တာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြရက္မွာ အလြန္မ်ားမည့္ လူအင္အားႏွင့္ ျမန္မာသံရံုးအလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံု ၊ ေျဖရွင္းပံုမ်ားကေတာ့ လြယ္မည့္အလားမလာရွိေၾကာင္း မျမင္မိပါ။စကၤာပူတြင္
ဒုတိယေန႕လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ျမန္မာသံရံုး၏ ေႏွးေကြးေသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံု ၊ နည္းလမ္းမက်ေသာ အေျဖမ်ား ၊ ပူေလာင္လြန္းေသာ ရာသီဥတုေအာက္မွာ မဲေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ ကန္႕ကြက္မဲျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္ .. ။ မေက်နပ္ၾကေသာ္လည္း ဘာမွလုပ္လို႕မရေသာ အေျခအေနတစ္ခုမွာ မဲေပးခြင့္ရသူမ်ား ၾကက္ေျခခတ္ကန္႕ကြက္မဲမ်ား ထည့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အားရဖြယ္လုပ္ရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံမဲလိုခ်င္ေလေလ ၊ နည္းလမ္းမက်ပံုမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေလ ၊ လူထုကို ညွာတာျခင္းမရွိေလေလ ......... အာဏာရွင္ဘက္မွလူမ်ား အမွန္တကယ္ ေထာက္ခံမဲရဖို႕လမ္းစ ပိုေ၀းေလေလဆိုတာ သူတို႕ဘက္မွ သိပါေလစ။ စည္းလံုးမႈရွိေသာ ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ ျမန္မာျပည္သူလူထုအင္အားၾကားမွာ မဲေတြပင္ဘယ္လိုလိမ္လိမ္ ၊ ဘယ္လိုပင္လူအင္အားကို ယုတၱိမရွိစြာ ေလွ်ာ့ခ်သည္ျဖစ္ေစ ... မဲေပးခဲ့ၾကေသာ လူမ်ားရဲ႕ ကန္႕ကြက္မဲအင္အားဟာ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးရွိေနတယ္ဆိုတာ ဒုတိယေန႕မွာပဲ သက္ေသျပလိုက္ႏိုင္ပါျပီ။

`တရားမွ်တမႈ ၊ လြတ္လပ္မႈအစစ္ကိုလိုခ်င္တဲ့
ငါတို႕အားလံုးရဲ႕ ရင္ထဲကဆႏၵဟာ
ၾကက္ေျခခတ္ ကန္႕ကြက္မဲပဲျဖစ္ရမယ္´

Read More...

Friday, April 25, 2008

ျခေသၤ့ကၽြန္းေပၚမွ ၂၇ ရက္ေန႕ တညီတညြတ္တည္း ကန္႕ကြက္မဲေပးပြဲ


ကၽြန္မတို႕တာ၀န္ဟာ ကၽြန္မတို႕ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဆႏၵေတြကို ေဖာ္ျပရမယ့္ အလုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြျဖစ္တယ္ .. ။ မိမိရဲ႕ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဆႏၵအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီလူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ `ကန္႕ကြက္မဲ´ကို တညီတညြတ္တည္း ေပးႏိုင္ရပါ့မယ္ .. ။

စကၤာပူ-ျမန္မာသံရံုးမွာ ကၽြန္မတို႕လူထုရဲ႕ဆႏၵ ကန္႕ကြက္မဲ ေပးဖို႕အတြက္ တနဂၤေႏြေန႕ (၂၇ ရက္ေန႕ ) ေန႕လည္ ၁နာရီတိတိမွာ ပန္နီဆူးလားပလာဇာမွာ ဘတ္စ္ကားမ်ား စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာသံရံုးကို ပန္နီဆူးလားမွ အတူသြားခ်င္ၾကသူမ်ား ပန္နီဆူးလားပလာဇာကို ေန႕လည္ ၁နာရီအမွီလာခဲ့ၾကပါ။ လူစုလူေ၀းကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕မွာပါ။ ေန႕လည္ ၁နာရီခြဲတိတိမွာ ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္ ကန္႕ကြက္မဲေပးဖို႕ ျမန္မာသံရံုးကို အတူခ်ီတက္ပါမယ္ .. ။ ျမန္မာနိုင္ငံသား အေထာက္ထားျဖစ္တဲ့ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ျမန္မာပါ့စ္ပို႕ကို မျဖစ္မေန ယူေဆာင္ခဲ့ၾကပါ .. ။ ေကာ္ပီ (သို႕မဟုတ္) မူရင္းကို ယူေဆာင္ခဲ့ပါ .. ။ မူရင္းကို သယ္လာရင္ေတာ့ မေပ်ာက္ၾကဖို႕လည္း သတိထားၾကပါဦးေနာ္ .. ။ သံရံုးနဲ႕ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အျခားစာရြက္စာတမ္းေတြရွိရင္လည္း ယူေဆာင္လာခဲ့လို႕ ရပါတယ္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးေျမာက္ျမားစြာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျခေသၤ့ကၽြန္းငယ္ေလးေပၚကေန ကန္႕ကြက္မဲအင္အားကို ကၽြန္မတို႕အားလံုးထင္ရွားစြာ ျပသႏိုင္ရမယ္ .. ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္အစစ္အမွန္ ၊ ရင္ထဲက သစၥာတရားေတြေၾကာင့္ ျခေသၤ့ကၽြန္းငယ္ေလးေပၚကေနစတင္ျပီး ၾကက္ေျခခတ္ ကန္႕ကြက္မဲေအာင္ပြဲ ျဖစ္ရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ထားနဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္အစစ္အမွန္ေပါင္းစည္းျပီး မိမိဘက္က တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ မဲျပားေပၚက ၾကက္ေျခခတ္ ကန္႕ကြက္မဲကိုေပးဖို႕ မ်ိဳးခ်စ္ညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုး တူညီစြာ ခ်ီတက္ၾကပါစို႕ .. ။

Read More...

လတ္တေလာမွ ေရာက္လာသူျမန္မာတစ္ဦးႏွင့္ ျခေသၤ့ကၽြန္းေပၚတြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း


စကၤာပူႏိုင္ငံကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႕ကမွ အုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ ဦးေလးၾကီးတစ္ဦးဟာ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ယေန႕စတင္က်င္းပသည့္ ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ျမန္မာသံရံုးကိုတက္ၾကြစြာ ယေန႕မနက္ ခ်ီတက္သြားခဲ့ပါတယ္။ သူ၏ရင္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆႏၵတစ္ခုကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ ျမန္မာသံရံုးကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕ကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း လံုျခံဳေရးမ်ားကို မည္သည့္ကိစၥေၾကာင့္ ေရာက္လာရသလဲဆုိတာကို သတင္းပို႕ရပါတယ္။ လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားက ထိုလူၾကီးကို စာရြက္အပိုင္းေလးတစ္ပိုင္း ထုတ္ေပးပါတယ္။ စာရြက္ပိုင္းေလးမွာ အမည္ ၊ ပါ့စ္ပို႕နာပါတ္ႏွင့္ မဲေပးရမည့္အမွတ္စဥ္ဆိုျပီး ေရးသားထားပါတယ္။ ထုိစာရြက္ပိုင္းေလးမွာ ျဖည့္စြက္ျပီး လံုျခံဳေရးမ်ားကိုျပန္ေပးလိုက္ျပီးေနာက္ ျမန္မာသံရံုးမွ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက နာမည္ႏွင့္ပါ့စ္ပို႕နာပါတ္ကိုၾကည့္ကာ မဲေပးရမည့္အမွတ္စဥ္ကို ရွာေဖြေပးပါတယ္။

ျမန္မာသံရံုးႏွင့္အဆက္သြယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာသံရံုးမွ ဆႏၵမဲေပးရန္ စာေပးပို႕သူမ်ား ဆႏၵမဲေပးရန္ဟု ျမန္မာသံရံုးေရွ႕မွာ ကပ္ထားေသာစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း၏နာမည္ စာရင္းထဲတြင္ ရွိမေနပါ။ ထိုဦးေလးၾကီး၏နာမည္ ရွိမေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာသံရံုးႏွင့္အဆက္သြယ္ရွိလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းဟာ ျပည္ပကိုေရာက္ခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးကို သတင္းေပးပို႕ျခင္း ၊ အခြန္ေဆာင္ျခင္း ၊ ပါ့စ္ပို႕သက္တမ္းပံုမွန္လာတိုးျခင္း အစရွိသည္တို႕ဟာ ျမန္မာသံရံုးႏွင့္အဆက္သြယ္ရွိျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဦးေလးၾကီးက ျမန္မာသံရံုးႏွင့္အဆက္သြယ္မရွိပါ ၊ မၾကာမီကမွ စကၤာပူကိုေရာက္လာတာပါဟု ျပန္ေျဖခ်ိန္မွာ ျပည္ပရွိသံရံုးႏွင့္အဆက္ဆံ ၊ အဆက္သြယ္မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္သာမဲျပန္ေပးပါဟု ျမန္မာသံရံုးက ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵမဲေပးဖို႕ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ ဦးေလးၾကီးမွာ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္စြာ `ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံ၏သံရံုးမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိကုိရွိတယ္ ၊ ျမန္မာျပည္ကိုမျပန္ႏိုင္ပါ´ဟု ျမန္မာသံရံုးမွ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေခ်အတင္ေျပာၾကားေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အထက္အရာရွိမ်ားကို သြားေရာက္ေမးျမန္းကာ ထိုဦးေလးၾကီး၏ ဖုန္းနာပါတ္ကိုယူထားလိုက္ျပီး ၂၉ရက္ေန႕မတိုင္ခင္ မဲေပးခြင့္ရႏိုင္ဖို႕အတြက္ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္လိုက္ပါမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအျဖစ္ပ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးႏွင့္အဆက္သြယ္မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးကိုေစာစီးစြာ သြားေရာက္သတင္းပို႕ရန္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ သူတို႕ဘက္က ၂၉ရက္ေန႕မတိုင္ခင္ မဲေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးပါမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးရက္နားကပ္မွ သြားေရာက္လ်င္ အခက္ခဲျပႆနာမ်ား ရွိေကာင္းရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ပါ့စ္ပို႕သက္တမ္းတိုးျခင္းကိစၥမွလြဲ၍ မည္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားကမွ အခ်ိန္အားတိုင္း ျမန္မာသံရံုးကိုသြားေနမည္ဟု ကၽြန္မ မထင္ပါ။

ျမန္မာသံရံုးမွာ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ မိမိနာမည္ကို အခ်ိန္မွီစာရင္းေပးသြင္းဖို႕ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္ .. ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႕ ေစာစီးစြာ မျဖစ္မေန ၊ မပ်က္မကြက္ ၂၅ရက္ႏွင့္ ၂၆ရက္ ၊ ၂၇ ရက္မ်ားမွာ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံအတြက္ စကၤာပူရွိ ျမန္မာသံရံုးမွာ သြားေရာက္စာရင္းေပး ၊ မဲေပးႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကရပါ့မယ္ … ။

အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

Read More...

Wednesday, April 23, 2008

ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ သံရံုးႏွင့္ သိေကာင္းစရာ


စကၤာပူရွိ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကၽြန္မဆီ ေန႕စဥ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးပို႕ေပးေနတဲ့ ကုိေဂ်မိုးကို ေလးစားေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္ ။ ျမန္မာသံရံုးရဲ႕ အတားအဆီးမ်ားၾကား ၊ အေမးအျမန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကားမွ ဒီလိုဓါတ္ပံုေတြကို ရေအာင္ရိုက္ကူးေပးလာတဲ့အတြက္လည္း အံ့ၾသေလးစားမိပါတယ္။ Asean Summit ဆႏၵျပပြဲမွာအစျပဳျပီး မိတ္ေဆြရင္းေတြလို လက္တြဲလႈပ္ရွားခဲ့ကာ ယေန႕သူ႕ေျခလွမ္းေတြအတြက္ အားက်မိသလို လက္ရွိ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွာ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကုိေဂ်မိုးအေတြ႕အၾကံဳကို မိတ္ေဆြတို႕ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ရွင္။

ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ သံရံုးႏွင့္ သိေကာင္းစရာ

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားသည္ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ယေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔က စကၤာပူႏိုင္ငံသံရံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ခန္႔မွာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား အစည္းအေ၀းလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ ခန္႔မွာ အလုပ္ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား မည္သို႔မည္ပံု မဲေပးၾကရမည္ဆိုသည့္ စာမ်ားကို သံရံုးနံရံမ်ားမွာ ကပ္ထားတာတယ္လို႔လဲသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးရွိ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းအား မဲေပးရမည့္ပံုစံ မဲရံုနဲ႔ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါဘူး။သို႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးျမင့္ထြန္းအား ၂၃ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ခန္႔တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ဦးျမင့္ထြန္းမွေျပာၾကားရာမွာ - အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ သံရံုး၌ ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးအေနႏွင့္ မဲရံုမွဴးမ်ားလမ္းညြန္ အတိုင္း မဲေပးမည့္သူမ်ားကို လ်ိဳ႔၀ွက္မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးရန္လာေရာက္သူမ်ား အေနႏွင့္ သံရံုးမွ ေပးေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ၿပီး၊ မဲျပားႏွင့္ စာအိတ္ကို ရယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိေပးလိုေသာဆႏၵအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လွ်ိဳ႔၀က္မဲေပးႏိုင္ရန္ သံရံုးမွ စီစဥ္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာသံရံုးတြင္ ခြန္လာေရာက္ေပးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ အျခားသံရံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား အားလံုး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၂၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိႏိုင္တယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။ျမန္မာအေရးတက္ၾကြသူမ်ားအေနႏွင့္ ဦးျမင့္ထြန္း၏ လမ္းညြန္မႈေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစားအုပ္ကို ဖတ္ရႈရန္ Consular Section ျမန္မာသံရံုးအေခၚ ေကာင္စစ္ဌာနတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အထက္အရာရွိသို႔ အဆင္ဆင့္တင္ျပကာ အခ်ိန္ဆြဲထားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္၊ ညေန ၃နာရီ ခြဲ ေနာက္ပိုင္းမွသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ႏွင့္အတူ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား စာအုပ္ငယ္) ၊ (၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ စာအုပ္ငယ္) တို႔ကို ရယူရန္ သက္ေသခံအျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မိမိအား တရား၀င္ထုတ္ေပးထား အိုင္စီ ကဒ္ျပားကို ေကာင္စစ္ဌာနမွာ အေပါင္းထားၿပီးမွ ဖတ္ခြင့္ရတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။


သံရံုးတြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္၊ အခန္း(၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း အပိုဒ္ ၄၃၆။(က) တြင္ေဖၚျပထားေသာ "ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။
ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လက္ေရးျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ (ထက္၀က္ေက်ာ္) ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။ (ထက္၀က္ေက်ာ္) ကိုလက္ေရးမူျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားသည္ ကိုဖတ္ရႈၾကရတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖတ္ရႈသူမ်ားမွ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သိပ္နားမလည္ေၾကာင္း စာအုပ္ထဲတြင္ေဖၚျပထားေသာ အရာမ်ားအားလံုးမွာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ထူးဆန္းတာကေတာ့ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ျမန္မာသံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမီးသတ္မွ ျမန္မာသံရံုးမွာ မီးေလာင္ေၾကာင္းသတင္းေပးလာေသာေၾကာင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို သံရံုးသို႔ယေန႔ေရာက္ရွိခဲ့သူ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း Message ရရွိသူမ်ားလဲ ထိုသတင္းအား ဖတ္မိၾကမယ္ထင္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူ႔လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတည္ျပဳေျပာၾကားႏုိင္တာမ်ိဳးမရွိေသးပါဘူး။

ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားအေနနဲ႔လည္း လာမည့္ (၂၇) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ မွာအားလံုးၿပိဳင္တူ ျမန္မာသံရံုးကို မဲသြားေရာက္ေပးၾကမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ရရွိေနပါတယ္။ သံရံုးမွ ေပးပို႔ထားေသာစာမ်ားမွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၃၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး စာတိုက္မွ သံရံုးသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ စာမ်ားမွာ အေစာင္၄၀၀ခန္႔ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးသို႔ဆႏၵမဲေပးရန္လာေရာက္သူမ်ားကို သံရံုးမွေပးပို႔ထားေသာ စာရင္းႏွင့္တိုက္ကာ မဲေပးခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သံရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ထားဖူးသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဖိတ္ၾကားစာမရရွိသူမ်ားအတြက္ကိုမူ သံရံုးမွ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုရယူထားၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားမွာ လာေရာက္မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္္လို႔ ဦးျမင့္ထြန္းကုိယ္တိုင္ ဖုန္းမွတဆင့္ ေျဖၾကားေပးထားပါတယ္။


ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးေပၚ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သံရံုးဖက္မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း ရွိပါသလားလို႔ ေမးျမန္းခဲ့တာကိုေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း ျမန္မာသံရံုးမွ စကၤာပူႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ သံရံုးလံုၿခံဳေရးမ်ားစီစဥ္ထားေၾကာင္းကိုေတာ့ ဦးျမင့္ထြန္းမွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

(၂၄)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွ စတင္ကာ စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ရန္တန္႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးရန္ အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကိုသာ စတင္ျပင္ဆင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ထြန္းမွေျပာျပသြားေၾကာင္း စုေပါင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေဂ်မိုး ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ၂၀၀၈။

Read More...

စကၤာပူက ကန္႔ကြက္မဲ စည္းရံုးေရး မူၾကမ္းစာအုပ္ (၈) အုပ္၊ လူတစ္သိန္း ႏွင့္ Ms. Anna


ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ သံရံုးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ား ေပးလွ်က္ရွိၾကပါတယ္၊ အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္ အစရွိတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမ်ားမွ ျမန္မာမ်ားထံသို႔ စာတိုက္မွ တဆင့္ စာမ်ားလိုက္လံေပးပို႔ေနၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါတယ္္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္လည္း လာမည့္ ဧၿပီလ ၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားကို ၾကိဳတင္ေကာက္ခံမည္လို႔ သိရပါတယ္၊ ထိုသို႔ဆႏၵမဲေကာက္ခံပြဲမ်ားမတိုင္မွီ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ တက္ၾကြစြာျဖင့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မိမိတို႔ နီးစပ္ရာမွာ တႏိုင္တပုိင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။


စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးႏိုးၾကားတက္ၾကြသူမ်ားမွ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစု စုေ၀းေနထိုင္ၾကရာ
Worker's Dormitory မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပးေရး လႈတ္ရွားမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျမန္မာျပည္မွ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔္ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔မသိရွိေသးေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း၌ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စကၤာပူရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ား၊ အသင့္ယူေဆာင္လာေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။


စကၤာပူရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ၾကြသူမ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ဘြန္ေလး Boonlay, မန္ဒိုင္း Mandi, ကာကီဘူကစ္ Kaki Bukit, ဂ်လန္ကာယု Jalan Kayu ၊ Woodlands ရပ္ကြက္၊ ဂြ်ိဳင္းတာ၀ါ Joy Tower အနီးနားတ၀ိႈက္ရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုေနထိုင္ရာ Worker's Dormitory မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအမ်ားစု စုေ၀းရာေနရာမ်ားမွာ စည္းရံုးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္လံျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားမွာ ျမန္မာမ်ား လူဦးေရ ရာဂဏန္းအထိ စိတ္၀င္တစား လာေရာက္နားေထာင္ၾကသည္ ကိုေတြ႔ၾကရၿပီး တခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားမွာတြင္မူ လူဦးေရ ၅၀ -၃၀ -၂၀ စသည္ျဖင့္ လာေရာက္နားေထာင္ကာ အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးၾကေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ားရွိခဲ့တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။


၄င္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးတြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈခြင့္ ရရွိႏိုင္ မရွိႏိုင္ကို သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားမွ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးအား ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ အဂၤါေန႔ မွာလည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမွန္သမွ်ကို ရွင္းလင္းတင္ျပေပးဖို႔ရာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရေသာ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရဖို႔ရာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းမွာမူ တေနကုန္ေအာင္ အလုပ္မအားလပ္ပါသျဖင့္ ေမးခြန္းတခ်ိဳ ႔ကို ျမန္မာသံရံုးမွ တယ္လီဖုန္း ဒိုင္ခံေျဖၾကားေပးေသာ ရံုးတာ၀န္ခံ Ms. Anna မွတဆင့္ ဦးျမင့္ထြန္း အားေမးျမန္းေပးခဲ့ၿပီး၊ ဦးျမင့္ထြန္း၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း Ms. Anna မွပဲ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ -
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာမ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ျမန္မာသံရံုး၌ ရယူႏိုင္ပါသလား? ဟုဆိုေသာေမးခြန္းကို့ ဦးျမင့္ထြန္းအား Ms. Anna မွတဆင့္ ေမးျမန္းေပးၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးလိုက္တယ္။

"စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေလ့လာဖတ္ရႈလိုပါလွ်င္ Consular Office Counter မွာ လာေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သံရံုးျပင္ပသို႔ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ မိတၱဴကူးယူျခင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း" ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး သံရံုးသို႔ ညေနဘက္တြင္ လာေရာက္ေလ့လာဖတ္ရႈခ်င္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းအားလည္းပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာသံရံုးမွာ ညေန ၅ နာရီအထိသာ ဖြင့္လွစ္ပါသျဖင့္ ၄င္းကိစၥမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ သံရံုးတစ္ရံုးလံုးတြင္မူ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ စုစုေပါင္း (၈) အုပ္သာရွိပါေသာေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္ထဲတြင္ လူအမ်ားအျပား လာေရာက္ဖတ္ရႈဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

သံရံုးပိတ္ခ်ိန္ေရာက္သည္အထိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာကိစၥတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါရန္ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားေသာ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း အဂၤါေန႔ ညေနသံရံုးပိတ္သြားခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

သို႔ေသာ္- စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးလိုလားသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ "မဲရံုမွဴးလမ္းညြန္" လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကမည္လို႔လဲ သတင္းမ်ားရရွိပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသူစာရင္းမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံထုတ္ The Strait Time သတင္းစာအရ လူဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါးရွိတယ္လို႔သိရၿပီး၊ အဲဒီတစ္သိန္ထဲတြင္မူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူဦးေရမွာ ငါးေသာင္းအထက္ရွိၿပီး က်န္ငါးေသာင္းမွာမူ့ မီွခိုေနထိုင္သူမိသားစုုႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္လို႔ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူ ကုမၼဏီၾကီးတစ္ခုမွ အလုပ္သမားေရးရာ ကိုင္တြယ္သူ အရာရွိတစ္ဦးရဲ ႔ အဆိုအရ သိရွိရပါတယ္။ ယခုလိုျမန္မာသံရံုးမွ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို စကၤာပူတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိျမန္မာမ်ား ဖတ္ရႈဖို႔ရန္ မူၾကမ္းစာအုပ္ (၈) အုပ္သာစီစဥ္ထားျခင္း အေပၚမည္သို႔မွ နားလည္ရမွန္းမသိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားသံေတြကိုလဲ ၾကားသိေနရပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသူသားေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ လာမည့္ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ နနက္ (၉) တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးကို တညီတညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္မဲမ်ား သြားေပးၾကမည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားရရွိပါတယ္။

ေဂ်မိုး ဧၿပီ ၂၂

Read More...

Tuesday, April 22, 2008

အာဟာရစာေစာင္မွမိတ္ေဆြမ်ားသို႕ .. ေက်းဇူးတင္လႊာ


လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းခန္႕က အာဟာရစာေစာင္မွ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ယူလာေပးတဲ့ စာအုပ္မ်ားကို ကၽြန္မ လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေစတနာျဖင့္ တကူးတကသယ္လာေပးသည့္အတြက္လည္း စိတ္ထဲမွ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ရွိမိပါတယ္။ ရက္ပိုင္းခန္႕လာေရာက္သြားခ်ိန္မွာ မအားလပ္ႏုိင္ေသာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္မွီသြားေရာက္မေတြ႕ဆံုလိုက္ခဲ့ရသည့္အတြက္လည္း အလြန္အမင္းအားနာမိပါတယ္။ အာဟာရစာေစာင္မွ ေပးပို႕လိုက္တဲ့ စာအုပ္မ်ားအားလံုးဟာ ကၽြန္မ အႏွစ္သက္ဆံုးစာအုပ္ေတြခ်ည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုမို၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။


ဆရာၾကီးေမာင္စြမ္းရည္၏ ဘာလဲဟဲ့ေမာင္စြမ္းရည္ႏွင့္ ဆရာႏိုင္၀င္းေဆြအမွတ္တရစာအုပ္မ်ားမွာ ကၽြန္မအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။ ဆရာမ ေမျငိမ္းေရးသားျပဳစုတဲ့ ဘေလာ့ခ္ဂါမ်ားအတြက္လက္စြဲကလည္း E-Book အေနနဲ႕ပဲရွိတာေၾကာင့္ ယခုလို စာအုပ္ကို လက္၀ယ္ရရွိလိုက္ရသည့္အတြက္လည္း ၀မ္းသာမိပါတယ္။

`တစ္ေန႕ေတာ့ ဆံုျဖစ္မွာပါ´လို႕သာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာလိုက္ရေပမယ့္ အဲဒီတစ္ေန႕က ဘယ္ေန႕လဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ေသခ်ာမသိေသးပါဘူး။ အာဟာရစာေစာင္မွ မိတ္ေဆြမ်ားကို လူခ်င္းမေတြ႕ဖူးေသးေပမယ့္ စာေပသေဘာအရ ၊ အမွန္တရားအေတြးအေခၚအေနနဲ႕ေရာ စိတ္ထဲမွ အလိုလိုရင္းနွီးခင္မင္ေနျပီးျဖစ္ပါတယ္ .. ။ သတိတရနဲ႕ ယခုလိုေစတနာမ်ားအတြက္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲေက်းဇူးအထူးတင္ရွိမိပါတယ္ရွင္ .. ။

Read More...

စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွာကပ္ထားတဲ့ "စာ" ၊ သံအမတ္ႀကီး(ကိုယ္စား) (ေက်ာ္ေဆြတင့္၊ သံမွဴး) ေပးစာႏွင့္ ဒုတိယအတြင္း၀န္ဦးျမင့္ထြန္းတို႔ ေျပာေသာစကားမ်ား


စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိျမန္မာမ်ားထံသို႔ "ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း" ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို စာတိုက္မွတဆင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွ ေပးပို႔လိုက္ေသာစာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ယေန႔ ၂၁ ရက္ တနလၤာေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ လာမည့္ ၂၅ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ အႀကိဳမဲေပးပြဲ မစတင္ခင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ "မဲရံုမွဴးလမ္းညြန္" စသည့္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မရွင္းလင္းေသးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာသံရံုးမွ ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးလိုလားသူမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံအမတ္ႀကီးအား ေလးစားစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

၄င္းအျပင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားမွ ဆႏၵမဲေပးပြဲကို တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ မဲမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ရွင္ရွင္းလင္းလင္း ေရတြက္စစ္ေဆးႏိုင္ေစရန္အလို႔္ငွာ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွလက္ခံမည္ဆိုပါလွ်င္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားမွ အကူအညီေပးလိုေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္မွတဆင့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအား ေလးစားစြာျဖင့္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၄င္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္မွ သံအမတ္ႀကီးအား အျမန္ဆံုးတင္ျပၿပီး အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းျပန္မယ္လို႔ တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေန႔လည္ပိုင္း ၁ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔မွာ သံအမတ္ႀကီးကိုယ္စား သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရာမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီခ်င္စိတ္ရွိတဲ့အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးမွာမူ မအားလပ္ပါသျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတြ႔ဆံုဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စကၤာပူႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးလိုလားသူမ်ားကို သံအမတ္ၾကီးကို္ယ္စား သံမွဴးဦးေက်ာ္ေဆြတင့္ကိုယ္တိုင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။


"ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း" ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စကၤာပူႏုိင္ငံရွိျမန္မာမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရန္ စကၤာပူႏိုင္ငံသံရံုးရွိ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္း အား တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာ့ ျမန္မာမ်ားကလည္း ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵမဲေပးေရးနဲ႔ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိရွိလိုသည္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသံရံုးမွေန၍ စင္ကာပူစာတိုက္မွတဆင့္ ဆႏၵမဲမ်ားလာေရာက္ေပးၾကရန္ ဖိတ္စာမ်ားေပးပို႔ေနေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔အတည္ျပဳေျပာၾကားရာတြင္ သံရံုးမွ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာမ်ားကို လက္ခံရရွိသူမ်ားဆိုသည္မွာ ယခင္က ရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးေသာ သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ယခုစာမ်ားလက္ခံရရွိထားသူမ်ားဟာ (ယခင္အခြန္ေပးေဆာင္ထားဖူးသူမ်ား၊ သံရံုးေထာက္ခံစာရယူထားဖူးသူမ်ားႏွင့္ သံရံုးသို႔ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးသူမ်ား) စာရင္းဇယားအရလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၄င္းစာရင္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီး သံရံုးမွ စာမ်ားပို႔ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္္ထြန္းမွေန၍ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းသံရံုးတြင္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ လာေရာက္သူမ်ားကို သံရံုးမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ ၄င္းစာရင္းႏွင့္ တိုက္ၿပီး မဲေပးခြင့္ျပဳမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း မဲဆႏၵေပးလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ ကို သံရံုးသို႔ ျပသႏိုင္လွ်င္ပင္ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဦးျမင့္ထြန္းရဲ ႔အာေဘာ္ပါ။

ဒါေပမယ့္လည္း ယေန႔သံရံုးတြင္ ကပ္ထားေသားစာအရ-

-အခြန္ေျပစာမ်ား၊

-ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္းသံရံုးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္၊

-မွီခိုျဖစ္ေၾကာင္းသံရံုးမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ေထာက္ခံခ်က္၊

-ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴႏွင့္ အလုပ္သက္ေသခံလက္မွတ္) တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာလွ်က္ မဲေပးၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

လို႔ သံရံုး နံရံံေပၚမွာ တစ္မ်ိဳးဆိုလိုျပန္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုမွာ အေသးစိတ္ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

အျငင္းပြားစရာကိစၥ (၂) ခုရွိေနပါတယ္။

၁။ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍

၂။ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ

သံရံုး နံရံံေပၚမွာ ကပ္ထားတဲ့စာ၊ ဒုတိယအတြင္း၀န္ဦးျမင့္ထြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားတို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး(ကိုယ္စား) (ေက်ာ္ေဆြတင့္၊ သံမွဴး) လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ကာ စာတိုက္မွတဆင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ "အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း" စာပါအရ ကလည္း ယခုလိုဆိုျပန္ပါေသးတယ္။

၁။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏ ၵခံယူပြဲကို စင္ကာပူၿမိဳ႔။ ျမန္မာသံရံုးတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၅⁄၂၆⁄၂၇⁄၂၈⁄၂၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါရက္မ်ားတြင္ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာသံရံုးသို ့လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

လို႔ဆိုထားပါတယ္။

အထက္ပါစာအပိုဒ္(၂)အရ သံအမတ္ႀကီး(ကိုယ္စား) (ေက်ာ္ေဆြတင့္၊ သံမွဴး) ဟု လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ဖိတ္ၾကားစာမွ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ယေန႔ သံရံုးမွ ဒုတိယအတြင္း၀န္ဦးျမင့္ထြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားမ်ားႏွင့္ သံရံုးနံရံမွာ ကပ္ထားေသား စာမ်ား အားလံုးရဲ ႔ အဓိပၸာယ္တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ မွ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ "ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈)" တို႔ႏွင့္ လံုး၀အဓိပၸာယ္မ်ား ေရာေထြးေနၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵေပးလိုသူအမ်ားစုကို ေ၀၀ါးေစပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာသံရံုးမွ လာမည့္ (၂၅)ရက္ ေသာၾကာေန႔မတိုင္ခင္ အခ်ိန္မွီ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ဆိုတာကို ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ မွ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈) အခန္း(၅) မဲစာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အပိုဒ္ ၁၁။ အပိုဒ္ငယ္ (က) တြင္ ေဖၚျပထားတာကေတာ့-

(က) ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူတိုင္းသည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။ ယင္းဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူတုိင္း မဲစာရင္း တင္သြင္းရမည္။

လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းအတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈) အခန္း(၄) အပိုဒ္္ ၆၊ အပိုဒ္ငယ္ (ဇ) ႏိုင္ငံျခားရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖၚျပထားတာကေတာ့-

(ဇ) ႏိုင္ငံျခားရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးအႀကီးအမွဴး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး အႀကီးအမွဴးထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။

လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။

အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအရ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားအားလံုး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရွိႏိုင္ရပါမည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း" ဆႏၵမဲေပးေရးအတြက္ သံမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတင့္စာပါ စာပိုဒ္(၂)အရ "ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍" လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားဆိုရာမွာ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ကဒ္ျပား၊ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ PR ကဒ္ျပား၊ EP ကဒ္ျပား S Pass ကဒ္ျပား၊ Work-Permit ကဒ္ျပားမ်ား၊ Student pass၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကဒ္" အားလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အလံု သက္ေသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုး အက်ံဳး၀င္ပါတယ္။

စင္ကာပူရွိ ျမန္မာ့အေရးလိုလားသူမ်ားမွ ျမန္မာအမ်ားစု ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စကၤာပူႏိုင္ငံသံရံုးသို႔ (65) 6735 0209 / (65) 6735 1672 စသည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာလိုေျဖၾကားေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္းေျပၾကားေပးခဲ့ေသာ Admin စကၤာပူႏိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီး Ms. Anna မွသာ ျဖန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ Ms. Anna မွ မဲေပးရမည့္ ပံုစံမ်ားကို သူမနားလည္ထားသလိုႏွင့္ သူမအား ျမန္မာသံရံုးအထက္အရာရွိမ်ားမွာ ေျပာျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

၁) ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ သံရံုးမွေပးေသာ စာရြက္တြင္ အရင္ ျဖည့္စြက္ရပါမည္။

၂) မဲဆႏၵေပးရမည့္ ဆႏၵမဲကိုယူၿပီး လွ်ိဳ ့၀ွက္ မဲေပးရပါမည္။

၃) မိမိေရးျခစ္ၿပီးေသာ ဆႏၵမဲကို အတူပါလာေသာ စာအိပ္ထဲထည့္၍ မဲပံုးရွိရာတြင္ ထည့္ရပါမည္။ စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္စား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာသံရံုးမွ မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေလာက္အေရးၾကီးတဲ့ "အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္" ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသူ စင္ကာပူသူ တရုတ္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးမွ မဲဘယ္လို ဘယ္ပံု ထည့္ရမည္ ဆိုတဲ့ မဲရံုလမ္းညြန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အဂၤလိ္ပ္စကားႏွင့္ရွင္းလင္း ေနျခင္းကို သံအမတ္ႀကီး အေနႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္းကို အလ်ဥ္းသင့္တုန္း ေလးစားစြာျဖင့္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အဓိကကြာျခားခ်က္ျဖစ္တဲ့ -(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ား ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

(၂) မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို

စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ ေသာၾကာေန႔မတိုင္ခင္ စကၤာပူေရာက္ျမန္မာအမ်ားစု သိရွိႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုးျပန္ၾကားေပးေစလိုေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ ေဖၚျပေပးလုိုက္ပါတယ္။

ေဂ်မိုး

Read More...

Thursday, April 17, 2008

ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခခတ္မ်ားရဲ ့သမိုင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း


ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးကေန စာေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို စင္ကာပူမွာရွိၾကတဲ့ ျမန္မာမ်ားထံကို ေပးပို ့ေနတဲ့သတင္းနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး သို ့ေလာ… သို ့ေလာ.. ေျပာၾက…ဆိုၾက…ေရးၾက… လုပ္ေနၾကခ်ိန္မွာ သတင္းက တေျဖးေျဖး..အတည္ျဖစ္လို ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန ့နံနက္ရံုးကိုေရာက္ ေရာက္ခ်င္းပဲ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က အေရးတႀကီးေျပာလာတယ္၊ သူလဲပဲ အလားတူ "စာတစ္ေစာင္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ စာတိုက္ကေနေပးပို ့လာလို ့ သူ ့အိမ္ကို ေရာက္လာတယ္" တဲ့။ သူ ့ စကားဆံုးသြား…သြားခ်င္းပဲ…ရုတ္တရက္… သတိရလိုက္ပါတယ္… သူေျပာမွ... သူကသံရံုးမွာ အခြန္သြားေဆာင္ထားတာ ဘာမွေတာင္ မၾကာေသးဘူးဆိုတာ ျပန္သိရလိုက္မိပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းေျပာမွ သူမ်ားဆီလာတဲ့စာကို ခဏတာ ေတာင္းၾကည့္လိုက္မိပါတယ္..။

ျမန္မာသံရံုးက ေပးပို ့လိုက္တဲ့ စာရဲ ့့ပံုစံကေတာ့ - အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေတြ ့ျမင္ေနရတဲ့ စာေတြနဲ ့ တစ္ပံုစံထည္းပါပဲ…။ သံအမတ္ၾကီး(ကိုယ္စား) (ေက်ာ္ေဆြတင့္၊ သံမွဴး) ဆိုၿပီးပါတယ္ စာကိုၾကည့္ရတာေတာ့ မူရင္းစာရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္တစ္ၾကိမ္ထိုးၿပီးတာနဲ ့ မိတၱဴကူးစက္ေပၚတင္ၿပီး မ်ားမ်ားကူးယူထားကာ ေနာက္မွ စာအိတ္ထဲသြင္း တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ကာ စာတိုက္ပံုးထဲမွာ ထည့္လိုက္ပံုရပါတယ္။


စင္ကာပူျမန္မာသံရံုးက ထြင္လိုက္ပံုမ်ား ျမန္မာေတြအမ်ားစု ဆႏၵမဲေပးလို ့ရေအာင္ ေၾကညာစာကိုရွင္းရွင္းေလး ျမန္မာအမ်ားစုရွိတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ သြားကပ္ထားလိုက္ရင္လဲ ၿပီးတာကို အခုေတာ့ သံရံုးကိုလာၿပီး အခြန္ေဆာင္သြားတုန္းက ေပးခဲ့တဲ့ လိပ္စာေတြကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ စာတိုက္ကေနတဆင့္ တိတ္တိတ္ကေလး လိုက္ပို ့ေနတာေတြကို ေတြ ့့ရ ျမင္ရေတာ့… ေၾသာ္….ငါတို ့ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ရံုးကလဲ.. ငါတို ့ျမန္မာျပည္က.. စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြလိုပဲ "လြယ္တာကို ခက္သထက္ခက္ေအာင္" လုပ္ေနျပန္တယ္ဆိုတာကို ေတြ ့လိုက္ရျပန္ပါတယ္္…။

တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးနဲ ့သက္ဆိုင္တဲ့ "ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း" ဆႏၵမဲေပးေရးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ ဖိတ္စာကို စင္ကာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုး တံဆိပ္တံုးအမွတ္အသားနဲ ့ ျမန္မာေတြအမ်ားစုရွိတဲ့ ပန္နီဆူးလားပလာဇာတို ့ျမန္မာအမ်ားစု ၀င္ထြက္သြားလာတတ္တဲ့ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းေတြနဲ ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားစုရွိတတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းေတြကို ေပးပို ့လိုက္လွ်င္လဲ ရပါလ်က္နဲ႕ စာတိုက္မွတဆင့္ စာတစ္ေစာင္ကို စင္ကာပူေဒၚလာ 0.26 ေဒၚလာ အကုန္အက်ခံၿပီး တစ္ေယာက္ခ်င္းလိုက္လံပို ့ေနတာဟာ ေငြကို အလကားျဖဳန္းတီးရာေရာက္ပါတယ္လို ့ပဲ ေျပာရမလိုျဖစ္ေနျပန္ပါၿပီ…။

ယခုလက္ရွိ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခန္ ့မွန္းေျခ လူငါးေသာင္းေလာက္ကို ေပးပို ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ (S$ 0.26 ေဒၚလာ x လူ 50000 ) = S$13,000.00 ကုန္က်စရိတ္ရွိပါတယ္ လူရွစ္ေသာင္းဆိုရင္ S$20,800.00 နဲ ့ လူတစ္သိန္းဆိုရင္ စင္ကာပူေဒၚလာ S$ 26,000.00 တံဆိပ္ေခါင္းဘိုးကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကုန္က်စရိတ္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၅၀ က်ပ္ေလာက္နဲ ့သာေျမွာက္လိုက္ရင္ေတာင္ က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္း ၂၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိေနပါတယ္၊ တံဆိပ္ေခါင္းေစ်းနဲ ့ပတ္သက္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ အင္းေလ .. သူတို ့အတြက္က ပိုက္ဆံရွာရတာ လြယ္သကိုးဗ်ေနာ္။ သံရံုးတံခါးေလးဖြင့္လိုက္တာနဲ ့ေဒၚလာေတြက ေဟာကနဲ ေဟာကနဲ ၀င္လာတတ္တာကိုးဗ် ရွာရတဲ့သူေတြမွာေတာ့……။

စာတစ္ေစာင္အတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာေတြ သံုးေနေပမယ့္ တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အသက္တမွ် အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့့ "ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း" စာအုပ္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ဘယ္မွာရယူႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စင္ကာပူျမန္မာသံရံုးမွေပးပို ့ခဲ့တဲ့ စာထဲမွာ တလံုးတပါဒမွ် ဂဃနဏ ေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါဘူး။ သို ့ေသာ္လည္း စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ကို မူရင္းအတိုင္းဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ http://www.myanmarinformation.org/ ျမန္မာစစ္အစိုးရကိုလိုလားတဲ့ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခုမွ Download ရယူၿပီးမူရင္းအတိုင္း ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဖတ္ခ်င္တဲ့သူမ်ား အဲဒီ၀က္ဆိုဒ္မွာ သြားၿပီး ေဒါင္းလုပ္ၾကသလို ျဖန္ ့ေ၀ေပးခ်င္သူမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖန္ ့ေ၀ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးခ်င္ပါတယ္……..။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ ေပးပို ့လိုက္တဲ့ စာအိတ္ေပၚမွာေတာ့ သံရံုးလိပ္စာ အျပည့္အစံု ပါလာေပမယ့္လည္း သံရံုးကတရား၀င္ေပးပို ့တဲ့စာထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးတံဆိပ္တံုးပါမလာခဲ့ပါဘူး။ သံရံုးလိပ္စာမွာလည္းပဲ သံရံုးကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖို႕ရာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္နဲ ့ဖက္စ္ အီးေမးလ္..အစရွိတဲ့ အေသးစိတ္စံုစမ္းလိုသူေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဘာဆိုဘာမွေဖၚျပထားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူသံရံုးကို ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအတြက္ လိပ္စာအျပည့္အစံုကို ေစတနာ အစစ္အမွန္ျဖင့္ ရွာေဖြၿပီး ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္…ဆက္သြယ္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ ့

"ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း" ကို…. သံရံုးတြင္ မဲေပးရာတြင္.. မဲေပးရမယ့္ ပံုစံႏွင့္… "ဘယ္လိုဘယ္ပံု.. သံရံုးမွ မဲမ်ားေရတြက္မယ္..ဘယ္လိုဘယ္ပံုေၾကညာေပးမလဲ" စသည္ျဖင့္…စသည္ျဖင့္…တို ့ကို… လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္..။ လိပ္စာနဲ ့ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္….။

Embassy of the Union of Myanmar,
15, ST. MARTIN'S DRIVE, SINGAPORE 257996

Tel :(65) 67350209, (6) LINES
Fax : (65) 67356236
Email : ambassador@mesingapore.con.sg
Site web : www.mesingapore.org.sg

ျမန္မာသံရံုးမွ ေပးပို ့လိုက္ေသာ စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအရ သံရံုးကို မဲသြားေပးလိုတဲ့ ျမန္မာမ်ား သိသင္ ့သိထိုက္တာေလးေတြကို ေတာ့အနည္းငယ္ ေျပာျပေစလိုပါတယ္……။

စင္ကာပူႏုိင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ ေပးပို ့လိုက္တဲ့ စာထဲမွ ဒုတိယအပိုဒ္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့-

၂၊ သို ့ျဖစ္ပါ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါရက္မ်ားတြင္ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာသံရံုးသို ့လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ဟုဆိုထားပါတယ္..။

အထက္ပါစာပိုဒ္ နဲ ့ပတ္သက္လို ့စင္ကာပူမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိဖို ့ရာ အနည္းငယ္ တင္ျပေပးလိုပါတယ္ စာပိုဒ္အရ "ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ⁄ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍" လို႕ဆိုထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားဆိုရာမွာ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမွတ္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ကဒ္ျပား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ PR ကဒ္ျပား EP ကဒ္ျပား S Pass ကဒ္ျပား Work-Permit ကဒ္ျပားမ်ား" အားလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အလံု သက္ေသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုး အက်ဳံုး၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပါမွ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္မယ္လို ့ထင္ေနသူမ်ားကို လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ရွင္းျပထားေပးေစလိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါရႈပ္ေထြးေစတဲ့ အရာကေတာ့ "ကၽြန္ေတာ္ အခြန္မေဆာင္ထားလို ့ မဲေပးလို ့ရပါ့မလား? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြပါ - အခုလက္ရွိ "ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း" ကို "မဲေပးတဲ့ကိစၥ နဲ ့ အခြန္ကိစၥဟာ ဘာမွမပတ္သက္ဘူး" ဆိုတာကို စင္ကာပူမွာရွိတဲ့သူမ်ား အားလံုးကို နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို ့အခြန္ေဆာင္ထားတာ မေဆာင္ထားတာေတြကို ကိုလံုး၀စဥ္းစားစရာမလိုပဲ မိမိမွာရွိတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားတဲ့ ကဒ္ျပားဟာ မိမိ ဆႏၵမဲေပးဖို ့ရာ လံုေလာက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ဖို ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာသံရံုးဖိတ္ေခၚစာအရလည္း အက်ဳံး၀င္တာေၾကာင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ဆႏၵမဲသြားေပးၾကဖို ့တိုက္တြန္းလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား….။

ဒီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ ့ ပတ္သက္လို ့မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာမွ ျမန္မာမ်ားကို ဆက္လက္ေ၀ငွေပးေစလိုပါတယ္၊ စင္ကာပူ 0.26 ေဒၚလာတန္ တံဆိပ္ေခါင္းပါစာ လက္ခံရရွိထားသူမ်ား အေနနဲ ့လည္း ရာဇ၀င္သမိုင္းမွာ တြင္က်န္ရစ္ခဲ့မယ္ အာဏာရွင္တို ့က်ဆံုးခန္းအတြက္ မေ၀းေတာ့တဲ့ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန ့ မေရာက္ခင္ ၾကက္ေခ်ခတ္မ်ားရဲ ့သမိုင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို နီးစပ္ရာ ျမန္မာ အသိုင္းအ၀ုိင္းအား ၀ိုင္း၀န္းစည္းရံုးၾကပါလို ့ ေလးစားစြာျဖင့္ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။

"ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ ၾကက္ေျခခတ္ အပိုင္းအစေတြဟာ ငါတို ့ျမန္မာ့သမိုင္းအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစရမယ္"

ကိုေဂ်မိုး

Read More...

Wednesday, April 16, 2008

ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား၏ပန္ၾကားခ်က္
ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား၏ပန္ၾကားခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္တကြ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အားလံုးသို႔ ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား (OBP) မွ “ ႏွစ္သစ္ ကူးေျပာင္းရာ အခါသမယတြင္ ေဘးရန္ ကင္းျငိမ္းလွ်က္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔ စိတ္တူကိုယ္တူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါေစ ” ဟု ဆုမြန္ ျပဳအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္မွာလည္း မိမိတို႔ အားလံုး၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ၍ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါရန္ ႏွင့္ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အထူး ႏိႈးေဆာ္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

မိမိတို႔၏ ရင္ထဲမွ ဆႏၵအမွန္တရားမ်ားကို လာမည့္ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၌္ ရဲ၀င့္ ျပတ္သားစြာ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵမဲေပး၍ ထုတ္ေဖၚၾကရန္။

အေၾကာက္တရားမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာစိတ၊္ လက္ရွိ ရရွိထားေသာ ရာထူး၊ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးမည့္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေထာက္ခံမဲ (Yes) ေပးရန္ စဥ္းစားေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမွ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ ပဓာနာေစရ မႏၱေလး မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒါ ဘိ၀ံသ ေဟာၾကားခ်က္အတိုင္း “ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲ ထည့္လွ်င္ ထိုစစ္အစိုးရ လြန္က်ဴးခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ အျပစ္အတိုင္း ေထာက္ခံမဲ ထည့္သူတိုင္းလည္း ျပန္လည္ အျပစ္ ခံစားရမည္ ” ျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ပဲ မိစၦာဒိ႒ိမ်ား ျဖစ္ၾကမည့္အေရး မိမိကိုမိမိ ဆင္ျခင္ကာ ေထာက္ခံမဲ (Yes) ေပးမည့္အၾကံကို ဖ်က္၍ ကန္႔ကြက္မဲ (No) ေပးရန္ ႏွင့္ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ပါက သြားေရာက္ ေထာက္ခံမဲ မေပးၾကရန္။

မဲေပးမည့္သူအားလံုးသည္ ကန္႔ကြက္မဲ (No) သာလွ်င္ ျဖစ္ေစရန္။

စစ္အစိုးရ တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းသည္ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအား တရား၀င္ စစ္ကၽြန္ (ဖက္ဆစ္ကၽြန္) ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒျဖစ္၍ အတည္ျပဳျပီးပါက ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္မွာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၊ ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မူထက္ ပိုမို ခက္ခဲမည္ ျဖစ္၍ ဤလူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္မဲ (No) ေပးျပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ေလးနက္စြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

No ေပးမည့္သူမ်ား ……………. မ်ိဳးခ်စ္ျပည္သူမ်ား
Yes ေပးမည့္သူမ်ား ……………. မိစၦာဒိ႒ိမ်ား

No ေပးမည့္သူ ……………. ဒို႔ျပည္သူ
Yes ေပးမည့္သူ ……………. ဒို႔ရန္သူ


ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား
စကၤာပူႏိုင္ငံ

Read More...

Looming "Vote No" messages in Little Myanmar Island


Looming "Vote No" messages in Little Myanmar Island

By: J Moe

Almost 100,000 Burmese nationals in Singapore are looming to cast "Vote No" at the forthcoming constitutional referendum in which the military is occupying 25% of the seats in parliament.

Kyaw Swe Thint, First Secretary of the Union of Myanmar Embassy to Singapore sent quietly an uncommon letter through the post to Burmese residents in Singapore inviting them to attend the embassy to vote for the upcoming referendum.

The “Vote NO” messaging campaign, Singapore island-wide via SMS text messaging, popular service amongst the Burmese bloggers and news agencies has started to flow around the world.

"Dear All, Kyaw Swe Thint, First Secretary to the Burma embassy in Singapore issued notification about voting for constitution dated 10 April 08, inviting all Burmese in Singapore to attend the embassy for voting any day from April 25 - 29 between 9am to 5pm. Either you received the letter or not, please attend the embassy and vote for "NO". "Be united for the Freedom of Burma". "We must win".


The announcement from the First Secretary clearly confirmed those who identify as Myanmar citizens eligible to cast a vote at the office of Myanmar embassy which is located at 15, Saint Martin's Drive, Orchard Road, starting from 25 to 29 April from 9:00a.m to 5:00p.m.

Singapore is the first country for overseas Burmese people to cast their vote officially for the constitutional referendum amongst the other countries.

How Can the Constitutional Referendum be Monitored?

Burmese and Ethnics in majority are concerned about the monitoring of the voting event in Burma and Singapore.

It is now clear that many people in Singapore will cast a "No" vote against the military government's constitutional referendum by the end of April at the Myanmar Embassy.

On April 13, the words "No" appeared at several locations in Singapore, whilst Burmese people celebrated water festival at Toa Payoh Burmese Buddhist Temple and Eunos Mingala Vihara (Buddhist Temple).

A "No" vote is required, said the NLD, because the draft constitution was written by "hand-picked puppets" of the military government and lacks basic principles of democracy and human rights. The NLD was the major winner in the 1990 general elections.

Meanwhile, a small group of people inside and outside Burma have expressed support for the draft. However, there is little likelihood of a real debate between "No" and "Yes" groups at this stage.

If the "Vote No" campaign gained significant momentum, there's always the possibility that the junta might cancel the referendum, or if the referendum proceeds, that the election results will be rigged by the junta's so-called poll-watchers, including the Union Solidarity and Development Association.

Because the junta has banned outside poll-watchers, it's up to the NLD and other groups to try to monitor the referendum as well as they can.

A proposal to allow international observers to monitor the referendum by UN Special Envoy to Burma Ibrahim Gambari in March was rejected outright by the military authorities.

"We are a sovereign country," they said. "We have done these things before without international help."

Gambari told news agencies in a recent exclusive interview: "Our position is that their situation has been the subject of international concern, so [there is a need] to enhance the credibility of the process, to meet the exercise of their sovereign right to ask for help. Technical assistance or even independent monitors need not come from the UN—it could be from international monitors or neighboring countries or from friendly countries."

There is no chance the junta will change its mind and accept the UN's proposal.

Therefore, the NLD and other activist groups have the impossible task of trying to monitor the election. They risk severe penalties if they are seen to be obstructing the referendum process because of the junta's new law, enacted in February and signed by junta Snr-Gen Than Shwe, provides for up to three years imprisonment and a fine for anyone who distributes statements or posters or who makes a speech against the referendum.

An NLD member was arrested on Sunday for possessing a NLD party statement calling for a "No" vote, according to party spokesperson Nyan Win.

The junta has created a situation that prohibits any effective monitoring of the referendum. To do so, risks imprisonment. Opposition groups have again been out maneuvered by the wily generals.

The "Vote No" campaign is likely to produce the desired results, but the question is will the referendum's official outcome reflect the people's vote, or—more likely—what the generals want?

(Original News source from BBC Burmese, www.irrawaddy.org and from the various bloggers; http://www.ko-htike.blogspot.com, http://myochitmyanmar.blogspot.com/, http://linletkyalsin.blogspot.com/ and http://arzarni.blogspot.com/ )


Read More...

စစ္ကြ်န္ဘ၀ မေရာက္ခ်င္သူမွန္သမွ် သံရုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲကို သြားထည္႔ၾက


စကၤာပူရွိ ၿမန္မာသံရုံးမွ ၁၀.၄.၂၀၀၈ ရက္စြဲၿဖင္႔ သံမွဴးလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ၊ အေၿခခံဥပေဒမႈၾကမ္းအတည္ၿပဳေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ဖိတ္ၾကားၿခင္း ဆိုေသာ မိတၱဴစာမ်ားကို စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အိမ္သို႔ စာတိုက္မွ တဆင္႔ေပးပို႔ထားသည္ကို ၁၄.၄.၂၀၀၈ ေန႔က လက္ခံရရွိေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားမွတဆင္႔ၾကားသိရပါသည္။ ထို သံရုံးမွပို႔လိုက္ေသာ ဖိတ္ၾကားစာမွာ စကၤာပူရွိ ၿမန္မာလူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕ လက္ခံရရွိၿခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ၿမန္မာလူမ်ဳိးတရပ္လံုးႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥကို ၊ လူနည္းစု သာ သိရွိႏိုင္ငံ လုပ္ထားၿခင္းမွာ သဘာ၀ သိပ္မက်ဟု ၿမင္သည္။ စစ္အစိုးရဘက္မွ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ေထာက္ခံမဲရရွိေအာင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ မလြန္ဆန္၀ံ႔သည္႔ လူမ်ားဆီသို႔သာ ၄င္းဖိတ္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ၿခင္းေပေလာ…။ ေတြးစရာမ်ားက အမ်ားအၿပား။ ဒီေလာက္အေရးၾကီးသည္႔ ကိစၥမ်ဳိးကို သံရုံးမွ ၿပီး၊ၿပီးေရာမလုပ္သင္႔ေပ။ သူတို႔လုပ္လွ်င္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္မွ ၿငိမ္ခ၊ံလက္ပိုက္ၾကည္႔မေနသင္႔ေပ။ စံုစမ္းရမည္၊ေမးၿမန္းရမည္။

မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာလူမ်ဳိးအားလံုး အလုပ္သမား၊ေက်ာင္းသား၊ရဟန္းသံဃာ လူတန္းစားအားလံုး အသက္၁၈ႏွစ္ၿပည္႔ၿပီးသူမွန္သမွ် သံရုံးတြင္ တရား၀င္မဲေပးခြင္႔ရွိေၾကာင္း သိေအာင္လုပ္ေပးရမည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္တခုၿဖစ္သည္။ ဖိတ္ၾကားစာထဲတြင္ ဧၿပီ ၂၅၊၂၆။၂၇၊၂၈ ႏွင္႔ ၂၉ရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္၍ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကၿငာထားေသာ္လည္း၊ ကြ်န္ေတာ္႔အေနႏွင္႔ အၾကံေပးလိုသည္မွာ ၂၅၊၂၆၊၂၈၊၂၉ ေန႔မ်ားတြင္ လံုး၀မဲသြားမေပးဘဲ၊ လူအမ်ားစုသြားႏိုင္မည္႔ တနဂၤေႏြေန႔ ၂၇.၀၄.၂၀၀၈ ကို Polling Day အၿဖစ္သတ္မွတ္၍ စကၤာပူရွိ၊ ၿမန္မာလူမ်ဳိးအားလံုး စုစုစည္းစည္း သြားေရာက္ မဲေပးၾကေစလိုပါသည္။ မဲေပးရမည္႔ အခ်ိန္မွာ နံနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီ အထိ ၿဖစ္သၿဖင္႔၊ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း မည္သည္႔အခ်ိန္မဆို သြားေရာက္မဲေပးႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္႔တိ္ုင္းၿပည္၊ကိုယ္႔လူမ်ဳိးကို ကယ္တင္ခ်င္သူမွန္သမွ်၊ ကိုယ္႔တိ္ုင္းၿပည္၊ကိုယ္႔လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ၿမတ္ႏိူးသူမွန္သမွ်၊ စစ္ကြ်န္ဘ၀မေရာက္ခ်င္သူမွန္သမွ် ၂၇.၄.၂၀၀၈ေန႔တြင္၊ သံရုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲကို သြားထည္႔ၾကပါ။ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားအင္အားစုမ်ားကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားလိုသည္မွာ “ငါသြားထည္႔လို႔ေရာ ဘာၿဖစ္လာမွာမို႔လည္း” ဆိုေသာ အေတြးမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး၊ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ကိုယ္႔ဆႏၵအမွန္ကိုထုတ္ေဖာ္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားမ်ား စစ္ကြ်န္ဘ၀မွလြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္မဲေလးတခ်ပ္ၿဖင္႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီအားၿဖည္႔ေစလိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာအလုပ္သမားထု၊ေက်ာင္သားထုုအားလံုးအား၊ စစ္အစိုးရေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို သိနားလည္ေအာင္ရွင္းၿပ၍ ဤသို႔ေၾကာင္႔ ကန္႔ကြက္မဲေပးရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးစည္းရုံးလုပ္ရွားမွဳမ်ား အလ်င္အၿမန္လုပ္သင္႔ၾကေပၿပီ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အၿဖစ္ေၿပာလို သည္မွာ ေရွ႕လာမည္႔ တနဂၤေႏြ ၂၇.၄.၂၀၀၈ ကို စကၤာပူရွိၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ မဲဆႏၵေပးသည္႔ေန႔ ဟု သတ္မွတ္၍ စည္းစည္းလံုးလံုး တညီတညႊတ္တည္း သံရုံးသို႔ ကန္႔ကြက္မဲသြားထည္႔ၾကပါ၊ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ၊ကိုယ္႔လူမ်ဳိးကို ေရာက္တဲ႔ေနရာမွာ ရတဲ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ ကယ္တင္ၾကပါ။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အၿမန္ဆံုး လြတ္ေၿမာက္ရန္ ရည္သန္လွ်က္……….။

ရဲေဘာ္ေဇ (စကၤာပူ)

Read More...

Tuesday, April 15, 2008

စင္ကာပူကၽြန္းေပၚက Little Myanmar ျမန္မာႏိုင္ငံငယ္ေလး တစ္ခုမွစ၍……မဲျပားေပၚမွာ ၾကက္ေျခခတ္လိုက္ၿပီ


အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စင္ကာပူသံရံုးမွတဆင့္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာေတြအတြက္ "အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရးအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ဖိတ္ၾကားျခင္း" ဆိုတဲ့ စာကိုဖတ္လိုက္ရေတာ့ ငါတို ့ "ဆႏၵအမွန္ေတြ ေဖၚထုတ္ခြင့္ရေတာ့မယ္ေဟ့" လို ့ စိတ္ထဲမွာေတြး ရင္းေပ်ာ္လိုက္ရတာ……..။

ယံုရမလို မယံုရမလိုျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ဘီဘီစီ မနက္ပိုင္းေရဒီယိုအသံလႊင့္ အစီအစဥ္မွာ ဦးကိုကိုေအာင္နဲ ့စင္ကာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ ေပးပို ့စာကို ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ေန ့၊ ေန ့စြဲပါ တံဆိပ္တုံးနဲ ့ကိုယ္တိုင္ လက္ခံရရွိခဲ့တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ကိုရန္ေအာင္ နဲ ့အင္တာဗ်ဴး ထားတာကို နားေထာင္လိုက္ရပါတယ္။ ဟုတ္မွဟုတ္ေလရဲ ့လားလို ့ျဖစ္ေနတဲ့ သံသယစိတ္ေတြကေတာ့ နဲနဲ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္လဲ သံသယစိတ္ ကေတာ့ရွိေနေသးပါေသးတယ္။ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ေန ့က စေနေန ့ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့ စာတိုက္က စေနေန ့ အလုပ္လုပ္သလား? မလုပ္ဘူးလား? သံရံုးက စေနေန ့ အလုပ္လုပ္လား? မလုပ္ဘူးလား? ဆိုတာကိုလည္း အတိအက်မသိေလေတာ့…. ယံုတစ္၀က္ မယံုတစ္၀က္ နဲ ့ …….အို…

"ျမန္မာသံရံုးကေန စာတစ္တန္ …ေပတစ္တန္နဲ ့ေခၚတယ္ဆိုတာ…..

ဟုတ္…. ဟုတ္…မဟုတ္…ဟုတ္ "Vote"… ရမွာပဲ သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ…"


ကဲ….သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ စင္ကာပူမွာေနထိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ လူေတြ တစ္သိန္းေလာက္ရွိၾကသတဲ့….ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ "Vote No" သႀကၤန္ဆိုေတာ့လဲ လူငယ္ေတြအျပည့္ပဲမဟုတ္လား......ျမန္မာ့ရိုးရာအတာသႀကၤန္ပြဲ ဆိုေတာ့လဲ ဒို႕လူငယ္ေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတာပဲမဟုတ္လား…။

စင္ကာပူကလူငယ္ေတြ "သီးေလးသီးအၿငိမ့္ပြဲေဟ့" ဆိုျပန္ေတာ့လဲ ေရွ ့ဆံုးကေန အားနဲ ့မာန္နဲ ့ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသးတယ္မဟုတ္လား။

စက္တင္ဘာမွာ ျပည္တြင္းကေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ ့အတူ "စင္ကာပူမ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာပြဲ" ဆိုရင္လဲ ငါတို ့အားလံုး တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတာ မွတ္မိၾကတယ္မဟုတ္လား……။

ဒီတစ္ခါေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ…..ရေတာင့္ရခဲ အခြင့္အေရးနဲ ့ ငါတို ့တိုင္းျပည္အတြက္ရယ္… ငါ့တို ့သားစဥ္ေျမးဆက္ ဒုကၡပင္လယ္မေ၀ေနတာေတြ ရပ္တန္ ့သြားရေအာင္ …ငါတို ့တစ္ေတြ ကန္ ့ကြက္မဲေတြ သြားေပးၾကစို ့သူငယ္ခ်င္း…….။

အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ….. "စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းမွာ ငါတို ့ျပည္သူေတြ စစ္ကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ဖို ့အတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ရရွာတဲ့ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ေတြအတြက္ ေသြးေၾကြးဆပ္ဖို ့အတြက္…. မဲျပားေပၚမွာၾကက္ေျခခတ္ဖို ့…. စင္ကာပူျမန္မာသံရံုးကိုသြားၾကစို ့..´။

သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ….စစ္အစိုးရရဲ ့ အက်ဥ္းခ်ျခင္းကိုခံေနၾကရတဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီးနဲ ့၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြရယ္၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ ့အသက္အရြယ္နဲ ့မမွ်ေအာင္ခံစားခဲ့ရတဲ ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ရယ္… ငါတို ့တစ္ေတြဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ မဲျပားေပၚမွာၾကက္ေျခခတ္ျခင္းျဖင့္ ေပးဆပ္သြားသူေတြရဲ့ အသက္ေသြး၊ေခၽြးေတြကို ဂုဏ္ျပဳၾကရေအာင္သူငယ္ခ်င္း ...။

ဒါဟာ ငါတို ့ တေတြရဲ ့….တာ၀န္ပဲ ………………….…..။

သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ………မဲျပားေပၚမွာၾကက္ေျခခတ္ခြင့္ ဆိုတဲ့အခြင့္အေရးဟာ…… ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမွာလဲ မရႏိုင္သလို ငါတို ့တစ္ေတြ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး….. အသက္ေတြအမ်ားၾကီး……. ဘ၀ေတြအမ်ားႀကီးနဲ ့ေပးဆပ္ၿပီးမွ ရၾကရတာဆိုေတာ့ .. မဲျပားေပၚမွာၾကက္ေျခခတ္ဖို ့…. စင္ကာပူျမန္မာသံရံုးကိုသြားၾကစို ့……။

စင္ကာပူမွာ မင္းတို႕ငါတို႕့ရွာ ထားတဲ့ ေဒၚလာေတြကို အခြန္အျဖစ္ သိမ္းယူၿပီး မင္းတို ့ငါတို ့အတြက္ ဘာမွျပန္လုပ္မေပးတဲ့ ဒီစစ္အာဏာရွင္ အစိုးရကို ျပတ္ျပတ္သားသားကန္ ့ကြက္မဲေတြေပးၾကစို ့… စင္ကာပူျမန္မာသံရံုးကိုသြားၾကစို ့……။

လက္ရွိ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြနဲ ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားလံုးဟာ ျမန္ျပည္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာဖို ့အတြက္ တိုင္းျပည္နဲ ့ လူမ်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ ့ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္….. တာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အခ်ိန္ကို ေလးစားကာ ၿပိဳင္တူ တက္တက္ၾကြၾကြ သံရံုးကို သြားေရာက္ၿပီး "ျပတ္ျပတ္သားသားကန္ ့ကြက္မဲထည့္ၾကပါစို ့" လို ့တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္….။

အဲဒီေတာ့......သူငယ္ခ်င္းတို ့ ေရ ငါတို ့တေတြ …………..အခ်ိန္တူ ……..ေနရာတူ …..ၿပိဳင္တူ …… အသံတူ … ဆႏၵမဲေတြအတူတူေပးရေအာင္…အားလံုးၿပိဳင္တူ သြားႏိုင္မယ့္ေန ့ရက္ကေတာ့

"ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ တနဂၤေႏြေန ့ နံနက္(၉း၀၀ နာရီ မွာ အားလံုးၿပိဳင္တူ)" သြားေရာက္ၿပီး ကန္ ့ကြက္မဲကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေပးၾကပါစို ့လို ့တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

အဲဒီလိုသာ လူေတြအမ်ားႀကီးနဲ ့ စင္ကာပူျမန္မာသံရံုးကို သြားၿပီး တစ္ေန ့ထဲ၊ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ အခ်ိန္တူ၊ ေနရာတူ(သံရံုး)၊ ကန္ ့ကြက္မဲမ်ား ၀ိုင္း၀န္းေပးခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ။

" ျပည္သူဟာ အင္အားဆိုတာကို ငါတို ့သက္ေသျပႏိုင္မယ္" …အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့…. ငါတို ့ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ ့ငါတို႕ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကို "စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာေတြကေတာ့….ေစာေစာစီးစီး… မဲျပားေပၚမွာၾကက္ေျခခတ္လိုက္ၿပီေဟ့" ဆိုတာကိုျပသလိုက္ဖို ့ပါပဲ……

ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သူေတြကို ႏိုင္ငံတစ္ကာက သတင္းသမားေတြအေနနဲ ့ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခြင့္မရေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ… စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြကိုေတာ့ Little Myanmar ျမန္မာႏိုင္ငံငယ္ေလးတစ္ခု အျဖစ္နဲ ့ ျပည္သူ ့ဆႏၵအ စစ္အမွန္ေတြကို ၾကက္ေျခခတ္မဲျပားေလးေတြနဲ ့……. သက္ေသျပၾကစို ့သူငယ္ခ်င္း……။

ျမန္မာျပည္ေနရာအႏွံအျပားကေနလာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု စံုစံုလင္လင္ရွိတဲ့ စင္ကာပူကၽြန္းေပၚက Little Myanmar ျမန္မာႏိုင္ငံငယ္ေလးတစ္ခု မွေနၿပီး ကန္ ့ကြက္မဲေပးတယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတစ္ကာက သိေအာင္ ငါတို ့စင္ကာပူမွာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ညီတူညာတူ ျပၾကစို ့သူငယ္ခ်င္း…… "မဲျပားေပၚက ၾကက္ေျခခတ္ ျပည္သူ ့ေအာင္ပြဲမွတ္" ဆိုတာကို မေမ့နဲ ့သူငယ္ခ်င္း……"မဲျပားေပၚက ၾကက္ေျခခတ္ ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြအတြက္ေတာ့ ေအာင္ပြဲလက္မွတ္ပဲေပါ ့သူငယ္ခ်င္း ………… ………………...။

Read More...

စကၤာပူ-ျမန္မာသံရံုးတြင္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ၾကပါျပီ


စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ ဆႏၵမဲေပးဖို႕စာထြက္ရွိလာပါျပီ .. ။ ဘယ္နားကထြက္လာလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ စကၤာပူရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ ။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ၂၅ရက္မွ ၂၉ရက္ေန႕ထိ ျမန္မာသံရံုးမွာ ဆႏၵမဲသြားေပးႏိုင္ၾကပါျပီ .. ။ မိမိပတ္၀န္းက်င္သက္ဆိုင္ရာလူမ်ားကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္းေျပာၾကားေပးၾကဖို႕ တိုက္တြန္းလုိပါတယ္ရွင္ .. ။ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဆႏၵေတြအတိုင္း ကန္႕ကြက္မဲသြားေပးၾကပါစို႕ .. ။

Read More...

Monday, April 14, 2008

မဲျပားေပၚက ၾကက္ေျခခတ္.. ျပည္သူ႕ေအာင္ပြဲမွတ္..ျမန္မာ့ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္


ျမဴးၾကြတဲ့ေတးသံ ~~~ ျပန္႕လြင့္လို႕ေန ~~ ကူးေျပာင္းစတန္ခူးေလမွာ ~~~ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္မို႕ လွမ္းကာ ~~ ျဖန္းပက္ၾကစဥ္ ~~ ပိေတာက္ဖူးေလးေတြ ပန္ဆင္ထားသူေရ ~~~ ေခါင္းကေလးေမာ့လို႕ ပိေတာက္ဖူးေလးေတြ ပန္ဆင္ထားသူေရ ~~

ဒီတန္ခူး ရႊင္ျမဴး ~~ ႏွစ္ကူးေရာက္ျပီေလ ~~ ရႊဲစိုေအာင္ပက္လိုက္ေတာ့ေလ ~~ ရႊဲစိုေအာင္ပက္လိုက္ေတာ့ ~~ ခ်မ္းပါတယ္ ~~ သၾကၤန္ေရကေအးတယ္ဆို ~~ သၾကၤန္ေရကခ်မ္းပါတယ္ေလ ~~

အၾကိဳက္ဆံုး သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားက ျမဴးၾကြစြာ ပ်ံ႕လြင့္ေနသလို ကၽြန္မခ်စ္ေသာ သၾကၤန္ရက္မ်ားက လွလွပပ ၾကိဳဆိုေနေပျပီ။ သၾကၤန္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း ခ်စ္ၾကသည္။ သၾကၤန္မေရာက္ခင္ အေတြးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရသည္။ သၾကၤန္ရက္ေရာက္လ်င္ သၾကၤန္ရက္မ်ားကုန္ဆံုးသြားမည္ကို အေတြးျဖင့္ေၾကာက္ရြံ႕ရသည္။ အမိေျမႏွင့္ကင္းကြာေနခ်ိန္ .. ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစုေပါင္းဆင္ႏႊဲၾကေသာ စကၤာပူရွိ `ပိေတာက္ေ၀ေ၀´သၾကၤန္ပြဲဆီ တနဂၤေႏြေန႕ ညေနေစာင္းအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ ေရာက္ရွိသြားသည္။ မဂၤလာ၀ိဟာရေက်ာင္းနားေရာက္စဥ္မွာပင္ ျပည့္က်ပ္ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားက ျပန္႕လြင့္ေနသလို လူအမ်ားကလည္း ေရေတြစိုရႊဲစြာ ဆင္ႏႊဲေနသည္ကို ျမင္ရခ်ိန္ စိတ္ထဲမွ အလိုလိုေပ်ာ္ရႊင္လာမိသည္။ေက်ာင္းတိုက္၀င္းထဲ၀င္လိုက္စဥ္မွာပဲ အသိမ်ားကို တဖြဲဖြဲေတြ႕ရျပီး အားလံုးႏွင့္ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာေနရင္း `မဲျပားေပၚက ၾကက္ေျခခတ္ .. ျပည္သူ႕ေအာင္ပြဲမွတ္´ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ပိုစတာကိုၾကည့္ကာ စိတ္ထဲမွ ေက်နပ္အားေပးမိသည္။ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေလ့ရွိေသာ Overseas Burmese Patriots အဖြဲ႕မွလည္း အားလံုးတက္ညီလက္ညီ ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကအမွတ္တံဆိပ္ပါတီရွပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနၾကျပီး ကန္႕ကြက္မဲေပးၾကရန္စာရြက္မ်ားကိုလည္း ျဖန္႕ေ၀ေနၾကတာကို အားရေက်နပ္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္။ OBP အဖြဲ႕မွ ဒိုင္ခံေဟာေျပာေကာင္းသူကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တက္ၾကြေရးစကားမ်ားကို ေအာ္ေနရင္း ကၽြန္မဘက္လွည့္လာခ်ိန္မွာ အျပန္ေျပးထြက္လာခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ အားလံုး စၾက ေနာက္ၾက ေရေလာင္းၾကရင္း ေမာင္ႏွမစိတ္မ်ားႏွင့္ခင္မင္မႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနၾကျခင္းကို ကၽြန္မစိတ္ထဲမွ ေက်နပ္မိသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ယဥ္ေက်းစြာ စေနာက္ေရကစားေနၾကတာကိုၾကည့္ရင္း ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ရန္ကုန္သၾကၤန္ထက္ စကၤာပူသၾကၤန္က ပိုယဥ္ေက်းေနသလား ႏိႈင္းယွဥ္ေတြးေနမိပါတယ္။ စကၤာပူသၾကၤန္မွာ မိန္းကေလးမ်ားအားလံုး ယဥ္ေက်းစြာ၀တ္စားၾကတာကို ၾကည့္ရင္းလည္း ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။

အသိမိတ္ေဆြေတြက အလွဴလာခံခ်ိန္မွာ ကၽြန္မႏွင့္ကၽြန္မခ်စ္သူကလည္း ပိုက္ဆံအိတ္ကိုကားထဲမွာ သြားျပန္ယူရန္ ထြက္လာခဲ့ရသည္။ ရုတ္တရက္ ေနာက္တတ္ေသာ လူၾကီးတစ္ေယာက္က အလွဴခံပံုးၾကီးျဖင့္ ကၽြန္မတို႕ေရွ႕ေရာက္လာျပီး `အလွဴေငြထည့္ေနာ္ ။ မထည့္၇င္ အိုးမဲနဲ႕သုတ္ပစ္မယ္´ဟုဆိုကာ သူ႕လက္ထဲမွ အိုးမဲမ်ားကို ေထာင္ျပထားသည္။

`အဲ အခုလည္း အလွဴေငြထည့္မလုိ႕ ပိုက္ဆံအိတ္သြားျပန္ယူမလို႕ပါ။ အိုးမဲေတာ့မသုတ္ပါနဲ႕´ဟု ရယ္ကာေျပာေနလည္း ထိုသူက `မရဘူး´ဟုဆိုကာ အိုးမဲေတြပဲ ျပေနသျဖင့္ ကၽြန္မတကယ္လန္႕သြားခဲ့သည္။ ခပ္လန္႕လန္႕ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းစေနာက္ၾကရင္း အနားမွလူမ်ားကလည္း ၀ိုင္းေနာက္ၾကရင္း ထိုအနီးနားတ၀ိုက္မွာ ရယ္သံမ်ား ျပန္႕လြင့္သြားခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ တဖြဲဖြဲက်လာေသာ ေရမ်ားျဖင့္ တကိုယ္လံုးေရမ်ားစိုရႊဲရင္း ပိေတာက္ေ၀ေ၀မ႑ပ္ဆီသို႕ ကၽြန္မဆက္လက္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ သၾကၤန္အကမ်ားျဖင့္ ျမိဳင္ဆိုင္စြာေဖ်ာ္ေျဖေနၾကရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာကခုန္ေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစိတ္ထဲမွာ အားလံုးလြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကမွာကိုေတြးမိပါတယ္။ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖရင္း ေနာက္ဆံုးသီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမွာကို ၾကားရရင္း စိတ္၀င္စားစိတ္ျဖင့္ ေသခ်ာၾကည့္ေနစဥ္မွာ ပိေတာက္ေ၀ေ၀မ႑ပ္ေပၚမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပိုစတာကိုျဖန္႕ကာ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္သံက ေ၀ဆာေနခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းသံေလးဆံုးသြားေတာ့ တိုင္ပင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလံုး၏ `ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ´ဟု ေအာ္သံမ်ားက တူညီစြာထြက္ေပၚလာျပီး ကၽြန္မေက်ာရိုးထဲမွ စိမ့္၀င္သြားေလာက္ေအာင္ ၾကည္ႏူးမိသည္။

သၾကၤန္ေရစိုစိုျဖင့္ အျပံဳးပန္း ၊ အေပ်ာ္ပန္းေတြ ပြင့္ေ၀ခဲ့ေသာ သၾကၤန္ရက္ေလးက လွလွပပေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္မွာ နာရီပိုင္းခန္႕သာ က်င္းပခြင့္ရေသာ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ေလးက မေမ့ႏိုင္ေပ။ မႏွစ္ကေလာက္ က်င္းပခြင့္မရေသာ အျဖစ္အပ်က္အတြက္လည္း စိတ္ထဲမွာေတာ့ သိပ္မေကာင္း .. ။ တုိပါးရိုးဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားေလာက္ စံုလင္စြာ ၊ စည္ကားစြာ က်င္းပျခင္းမရွိေတာ့တာ အစရွိတဲ့အခက္ခဲေတြၾကားက ဒီသၾကၤန္ပြဲေလး ျဖစ္ေျမာက္သြားတာေတာ့ ရင္မွာထဲ၀မ္းသာ၍မဆံုး .. ။


ရႊင္ျမဴးဖြယ္သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ႏႈတ္ဆက္ထြက္လာခဲ့ရင္း ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးသြားခဲ့ေသာ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ေလးကို အမိေျမမွာ ထိုကဲ့သို႕ အားလံုးအတူေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႕ စိတ္ကူးမ်ားက အျပန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး အေတြးထဲမွာ ျပန္႕လြင့္လ်က္ ..... ။

Read More...

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားအားလံုးသို႔ တိုက္တြန္းႏူိးေဆာ္ၿခင္းစကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားအားလံုးသို႔ တိုက္တြန္းႏူိးေဆာ္ၿခင္း

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာသံရုံးဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေသာၾကာေန႔ (၁၁.၄.၂၀၀၈) ေန႔မွစ၍ (၂၀.၄.၂၀၀၈)ေန႔ အထိ၊ (၁၀)ရက္တိတိ ဒီနွစ္မွာ ပိတ္တယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ မည္သည္႔ အေရးတၾကီး ကိစၥမ်ားရွိသည္ကို မည္သူမၽွမသိရပါ။

မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ အထူးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္႔ အခ်က္မွာ၊ ယေန႔ထက္တိုင္ ၿမန္မာသံရုံးမွ ေန၍၊ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားအားလံုးအား လာမည္႔ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿပဳလုပ္မည္႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအေပၚ လူထု၏ သေဘာထားဆႏၵခံယူပြဲႏွင္႔ပက္သက္၍ တစြန္းတပါဒမွ် ထုတ္ေၿပာၿခင္း၊ ေႀကၿငာခ်က္ထုတ္ၿခင္းမ်ား၊ မလုပ္ေသးၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။


ဆိုလိုသည္မွာ အၿခားၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရိွ သံရုံးမ်ားတြင္ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား တရား၀င္ၿဖစ္ေနသူမွန္သမ်ွ မဲေပးခြင္႔ရိွေႀကာင္း၊ မဲေပးမည္႔သူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသံရုံးသို႔ Register လာလုပ္ႀကရန္ ေႀကၿငာထားခဲ႔ၿပီးၿဖစ္ေသာ္လည္း စကၤာပူရွိၿမန္မာသံရုံးမွာ ဤကဲ႔သို႔မဟုတ္ လံုး၀တိတ္ဆိတ္စြာေန၊ေနၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

ဤသို႔ သံရံုးမွေန၍ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မဲေပးရမည္၊မေပးရမည္ကို စကၤာပူရိွၿမန္မာလူထုအား အသိမေပးဘဲ ေနေနသည္မွာ စကၤာပူရိွ ၿမန္မာလူထုအား မည္သို႔၊မည္ပံု အေကာက္ႀကံ၊မလိမ္႔တပါတ္လုပ္ရန္ ႀကံစည္ေနၿခင္းေလာ ဟု၊ေတြးစရာၿဖစ္လာပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမန္မာၿပည္ဖြား ၿမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသား အားလံုးတြင္၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ္ၿငားလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရသင္႔ရထိုက္ေသာ အခြင္႔အေရးကို ရယူတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သံရုံးဖက္မွ KEEP QUIETေန ေန၍၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္ကလည္း KEEP QUIET မေနသင္႔ပါ။ ထိုသို႔ေန ေနပါက၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရးဆံုးရွံဳးမည္႔အၿပင္၊ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကိုယ္႔လူမ်ဳိးအတြက္ နစ္နာစရာမ်ားစြာၿဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိ္န္လြန္မွ ေနာင္တရ ရၿခင္းမ်ား မၿဖစ္ေစလိုပါ။ သို႔ပါ၍ စကာၤပူေရာက္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွေန၍ သံရံုးသို႔ လူကိုယ္တိုင္သြား၍၎၊ စာတိုက္မွတဆင္႔ စာေရးေမးၿမန္း၍ေသာ္၎ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ မည္သို႔မည္ပံု မဲေပးႀကရမည္ကို ေမးၿမန္းစံုစမ္းသင္႔ႀကပါၿပီ ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနႏွင္႔တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

- စကၤာပူရွိမ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား

Read More...

Friday, April 11, 2008

စကၤာပူႏိုင္ငံ မဂၤလာ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္တြင္က်င္းပမည့္ ႏွစ္သစ္သၾကၤန္ ဖိတ္ၾကားလႊာ

Read More...

Wednesday, April 09, 2008

ကန္႕ကြက္မဲေပးရန္ႏွင့္မဲအလိမ္မခံရေအာင္ သတိထားရန္ႏိႈးေဆာ္ခ်က္
Read More...

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုးမွ ျပည္သူလူထုသို႕ပန္ၾကားခ်က္

Read More...

Tuesday, April 08, 2008

“အေမမာ ထာ၀ရမေသပါ”


“အေမမာ ထာ၀ရမေသပါ”

မရဏမင္းရဲ႕
သိမ္ဖ်င္းတဲ့အမိန္႕သံဟာ
က်န္းမာေရးမေကာင္းသူတေယာက္ရဲ႕
ေနေကာင္းထိုင္သာရွိမႈမ်ိဳးနဲ႕
ဧျပီလ ၇ ရက္ မနက္ခင္းကို
ဖ်ားေယာင္း ေသြးေဆာင္သြားခဲ့တယ္။၊


ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း
အင္ေဖာ္ေမးရွင္းတကၠႏိုေလာဂ်ီ
နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားက
ကမာၻၾကီးကို
ရြာၾကီးတရြာျဖစ္ေစခဲ့ျပီ
အဲဒီရြာၾကီးထဲမွာ
ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႕ မနက္ဟာ
အႏုျမဴဗံုးတလံုးလိုေပါက္ကြဲ
ငါတို႕ပိုးစိုးပက္စက္
အသဲေတြ ဟက္တက္ကြဲခဲ့ေပါ့။

အေမမာဆိုတာ
ျပည္ျမန္မာသာမက
ဒီကမာၻမွာပါ
လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ
ဘယ္ေတာ့မွမေသတဲ့
စာေပနယ္ရဲ႕ မီးရႈးတန္ေဆာင္လည္းျဖစ္
မ်ိဳးဂုဏ္ ရိုးဂုဏ္ ဇာတိမာန္ဂုဏ္ ထက္သန္တဲ့
ကႏၱာရရဲ႕ႏွင္းဆီတပြင့္လည္းျဖစ္တယ္ ။

အေမေရ
သားတို႕ ေခၚသံၾကားလား
သားတို႕ေအာ္သံၾကားလား
အေမ့အရိပ္မွာ
သားတို႕ခိုနား
သားတို႕ တာ၀န္မေၾကခဲ့ၾကပံုမ်ား
ခြင့္လႊတ္ပါ အေမ ။

အေမေရ
အသက္ ကိုးဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ဆိုတာ
ဗမာျပည္လူ႕သက္တမ္းမွာ
ေသေပ်ာ္ျပီလို႕ဆိုႏိုင္ေပမယ့္
ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖက္ဆစ္လက္ေအာက္မွာ
အေမေနမေပ်ာ္ခဲ့ဘူးဆိုတာ
သားတို႕သိပါတယ္အေမ ။

အခုေတာ့
အဆိုးအေကာင္းကို
အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႕ ရွင္းျပေပးမယ့္သူ
သြန္သင္ဆံုးမေပးမယ့္သူ
အေမ မရွိေတာ့ဘူး
အေမ့ ကိုယ္စား
အေမ ထားသြားတဲ့
စာေပ အေမြအႏွစ္ေတြနဲ႕
ဗမာျပည္ တေခတ္သစ္ေအာင္
သားတို႕ ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္သြားပါ့မယ္ အေမ။

အေမမာ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ ၊

ရဲရင့္သက္ဇြဲ

Read More...