Wednesday, April 23, 2008

ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ သံရံုးႏွင့္ သိေကာင္းစရာ


စကၤာပူရွိ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကၽြန္မဆီ ေန႕စဥ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးပို႕ေပးေနတဲ့ ကုိေဂ်မိုးကို ေလးစားေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္ ။ ျမန္မာသံရံုးရဲ႕ အတားအဆီးမ်ားၾကား ၊ အေမးအျမန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကားမွ ဒီလိုဓါတ္ပံုေတြကို ရေအာင္ရိုက္ကူးေပးလာတဲ့အတြက္လည္း အံ့ၾသေလးစားမိပါတယ္။ Asean Summit ဆႏၵျပပြဲမွာအစျပဳျပီး မိတ္ေဆြရင္းေတြလို လက္တြဲလႈပ္ရွားခဲ့ကာ ယေန႕သူ႕ေျခလွမ္းေတြအတြက္ အားက်မိသလို လက္ရွိ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးမွာ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကုိေဂ်မိုးအေတြ႕အၾကံဳကို မိတ္ေဆြတို႕ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ရွင္။

ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ သံရံုးႏွင့္ သိေကာင္းစရာ

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားသည္ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ယေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔က စကၤာပူႏိုင္ငံသံရံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ခန္႔မွာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား အစည္းအေ၀းလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ ခန္႔မွာ အလုပ္ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား မည္သို႔မည္ပံု မဲေပးၾကရမည္ဆိုသည့္ စာမ်ားကို သံရံုးနံရံမ်ားမွာ ကပ္ထားတာတယ္လို႔လဲသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးရွိ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းအား မဲေပးရမည့္ပံုစံ မဲရံုနဲ႔ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါဘူး။သို႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးျမင့္ထြန္းအား ၂၃ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ခန္႔တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ဦးျမင့္ထြန္းမွေျပာၾကားရာမွာ - အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ သံရံုး၌ ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးအေနႏွင့္ မဲရံုမွဴးမ်ားလမ္းညြန္ အတိုင္း မဲေပးမည့္သူမ်ားကို လ်ိဳ႔၀ွက္မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးရန္လာေရာက္သူမ်ား အေနႏွင့္ သံရံုးမွ ေပးေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ၿပီး၊ မဲျပားႏွင့္ စာအိတ္ကို ရယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိေပးလိုေသာဆႏၵအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လွ်ိဳ႔၀က္မဲေပးႏိုင္ရန္ သံရံုးမွ စီစဥ္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာသံရံုးတြင္ ခြန္လာေရာက္ေပးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ အျခားသံရံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား အားလံုး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၂၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိႏိုင္တယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။ျမန္မာအေရးတက္ၾကြသူမ်ားအေနႏွင့္ ဦးျမင့္ထြန္း၏ လမ္းညြန္မႈေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစားအုပ္ကို ဖတ္ရႈရန္ Consular Section ျမန္မာသံရံုးအေခၚ ေကာင္စစ္ဌာနတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အထက္အရာရွိသို႔ အဆင္ဆင့္တင္ျပကာ အခ်ိန္ဆြဲထားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္၊ ညေန ၃နာရီ ခြဲ ေနာက္ပိုင္းမွသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ႏွင့္အတူ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား စာအုပ္ငယ္) ၊ (၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ စာအုပ္ငယ္) တို႔ကို ရယူရန္ သက္ေသခံအျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မိမိအား တရား၀င္ထုတ္ေပးထား အိုင္စီ ကဒ္ျပားကို ေကာင္စစ္ဌာနမွာ အေပါင္းထားၿပီးမွ ဖတ္ခြင့္ရတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။


သံရံုးတြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္၊ အခန္း(၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း အပိုဒ္ ၄၃၆။(က) တြင္ေဖၚျပထားေသာ "ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။
ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လက္ေရးျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ (ထက္၀က္ေက်ာ္) ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။ (ထက္၀က္ေက်ာ္) ကိုလက္ေရးမူျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားသည္ ကိုဖတ္ရႈၾကရတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖတ္ရႈသူမ်ားမွ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သိပ္နားမလည္ေၾကာင္း စာအုပ္ထဲတြင္ေဖၚျပထားေသာ အရာမ်ားအားလံုးမွာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ထူးဆန္းတာကေတာ့ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ျမန္မာသံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမီးသတ္မွ ျမန္မာသံရံုးမွာ မီးေလာင္ေၾကာင္းသတင္းေပးလာေသာေၾကာင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို သံရံုးသို႔ယေန႔ေရာက္ရွိခဲ့သူ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း Message ရရွိသူမ်ားလဲ ထိုသတင္းအား ဖတ္မိၾကမယ္ထင္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူ႔လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတည္ျပဳေျပာၾကားႏုိင္တာမ်ိဳးမရွိေသးပါဘူး။

ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားအေနနဲ႔လည္း လာမည့္ (၂၇) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ မွာအားလံုးၿပိဳင္တူ ျမန္မာသံရံုးကို မဲသြားေရာက္ေပးၾကမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ရရွိေနပါတယ္။ သံရံုးမွ ေပးပို႔ထားေသာစာမ်ားမွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၃၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး စာတိုက္မွ သံရံုးသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ စာမ်ားမွာ အေစာင္၄၀၀ခန္႔ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးသို႔ဆႏၵမဲေပးရန္လာေရာက္သူမ်ားကို သံရံုးမွေပးပို႔ထားေသာ စာရင္းႏွင့္တိုက္ကာ မဲေပးခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သံရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ထားဖူးသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဖိတ္ၾကားစာမရရွိသူမ်ားအတြက္ကိုမူ သံရံုးမွ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုရယူထားၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားမွာ လာေရာက္မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္္လို႔ ဦးျမင့္ထြန္းကုိယ္တိုင္ ဖုန္းမွတဆင့္ ေျဖၾကားေပးထားပါတယ္။


ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးေပၚ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သံရံုးဖက္မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း ရွိပါသလားလို႔ ေမးျမန္းခဲ့တာကိုေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း ျမန္မာသံရံုးမွ စကၤာပူႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ သံရံုးလံုၿခံဳေရးမ်ားစီစဥ္ထားေၾကာင္းကိုေတာ့ ဦးျမင့္ထြန္းမွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

(၂၄)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွ စတင္ကာ စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ရန္တန္႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးရန္ အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကိုသာ စတင္ျပင္ဆင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ထြန္းမွေျပာျပသြားေၾကာင္း စုေပါင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေဂ်မိုး ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ၂၀၀၈။

1 comments:

Anonymous said...

ဒီမုိသမားေတြသည္ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းတုံးကလဲ နအဖ ဘာမွ မလုပ္ေသးတာကုိပဲ သူတုိ႔က ေအာင္ပြဲခံေနပါသည္။ နအဖ ျပစ္ေတာ့ က်ည္ဆံ ႏွစ္ေတာင့္ေလာက္နဲ႔ အားလုံးျငိမ္သြားခဲ့သည္။ ယခုလည္း နအဖ ဘာအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္သည္ကုိ ဒီမုိငတုံးမ်ား မတြက္ခ်က္က်ပါ။ နအဖ ဘယ္ကစားကြက္ကုိ ကစားေနလဲ ငတုံးမ်ား မစဥ္းစားက်ပါ။ အရူးတစ္ေယာက္လုိ စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေနေသာသူတုိ႔သည္ ေအာင္ျမင္မွဳပန္းတုိင္ႏွင့္ ေ၀းေလစြ .. ေ၀းေလစြ .. ေ၀းေလစြ

Post a Comment

အၾကံျပဳ comment ၀င္ေရးေပးတဲ့အတြက္ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္ ။ မဖြယ္မရာ စကားမ်ား ၊ ဆဲဆိုျခင္းမ်ား ၊ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္စကားမ်ား ၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ကုိယ္က်င့္တရားသိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ပါက ထို comment မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင္ ။ အလည္လာေရာက္ အၾကံျပဳေရးသားျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ စာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရဖုိ႕အတြက္ Space မ်ား ထည့္ရိုက္ေပးၾကပါရွင္။