Wednesday, January 30, 2008

(Update)Rambo 4 ရုပ္ရွင္ကားအား စကၤာပူရွိမ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားအားလံုး အတူၾကည့္ရႈၾကစို႕

စကၤာပူရွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအားလံုး ေတာင္းဆိုအားေပးမႈေၾကာင့္ ယခင္ရုပ္ရွင္ရံုအေနအထားႏွင့္လူဦးေရမွာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခ်င္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ မလံုေလာက္ေပ။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ တခ်ိန္တည္း တေနရာတည္းမွာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာအားလံုး ရမ္ဘိုကားအား အတူၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ ယခင္ရုပ္ရွင္ရံုအခန္းထက္ လူဦးေရပိုဆန္႕ေသာ အခန္းကို စကၤာပူရွိ Overseas Burmese Patriots အဖြဲ႕မွ အခက္ခဲမ်ားၾကားမွ ရေအာင္ၾကိဳးပမ္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ၃၀ရက္ေန႕ ညေနခင္းမတိုင္ခင္အခ်ိန္ထိ ယခင္လက္မွတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူထားေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္သစ္ကို မပ်က္မကြက္ အျမန္ဆံုးလာေရာက္ လဲေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။ ၃၁ရက္ေန႕ ညေန ၇နာရီခြဲမတိုင္ခင္ထိ ပန္နီဆူးလားရွိ စင္းျမန္မာဆိုင္တြင္ လဲေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္မိပါက နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

1 comments:

May Burma said...

an american says about the movie in yahoo answers


Lawrence Louis

Best Answer - Chosen by Asker

Rambo was just such an enjoyable guilty pleasure. I plan to see it one more time before it leaves the big screen. It is far more violent than any of the previous Rambo films. In fact, it would not be an exaggeration to say that this latest installment of Rambo is so bloody that it makes Rambo I, II, and III look like PG rated movies.

The movie simply takes belligerence to a whole new level, almost to a pornographic excess, which in my mind is a good thing. Utilizing big weaponry - from Rambo wielding a wicked homemade machete, to Rambo using a mounted .50 cal machine gun, to Rambo’s mercenary associate using the Barrett M109 .50 cal sniper rifle - you see heads explode, arms sliced clean as bread, torsos cleaved in half, entrails spilling from an adversary’s abdomen, and blood spattered everywhere.

The movie’s plot is fairly simplistic, and the dramatic development is almost nonexistent compared to “First Blood”, but you go to a Rambo film not with the intention of seeing a first rate Oscar worthy drama, but instead you go into such a film to see well choreographed shootouts, and in this sense, the latest Rambo delivers in spades. It is simply one of the best action films of the past two years. I rarely find action films moving anymore, but Stallone’ latest foray as the long haired disgruntled Vietnam vet, made me hate the antagonists of the film so much, that I had to stop myself from jumping out of my seat every time Rambo or his sniper wielding friend tore a man’s body to pieces. This fourth Rambo is pure catharsis, plain and simple.

My only complaint with the film is that I believe for political correctness, they did not set the film in a Middle Eastern context, which in my mind would be more relevant to our times. According to Stallone, from interviews I have heard, he placed it in Burma to bring awareness to a bloody civil war in that country that the West has ignored for the past 60 years. Though I grant that this is possibly the reason why it is not shot in a post 9/11 context, with Islamic terrorists being the bad guys, I have an inkling that protecting people’s religious “sensitivities” has something to do with it.

Outside of that minor problem, the movie is superb. Rambo IV is a film for anyone who loves action.

Post a Comment

အၾကံျပဳ comment ၀င္ေရးေပးတဲ့အတြက္ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္ ။ မဖြယ္မရာ စကားမ်ား ၊ ဆဲဆိုျခင္းမ်ား ၊ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္စကားမ်ား ၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ကုိယ္က်င့္တရားသိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ပါက ထို comment မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင္ ။ အလည္လာေရာက္ အၾကံျပဳေရးသားျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ စာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရဖုိ႕အတြက္ Space မ်ား ထည့္ရိုက္ေပးၾကပါရွင္။