Tuesday, May 08, 2007

ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား


ေအာင္ျမင္သူေတြ ဘယ္လိုစဥ္းစားမလဲ ။ သူတို႕ကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္းေအာင္ျမင္ေစတဲ့ ေမာင္းႏွင္အားေတြ ရေစတာလဲ။ စကားေျပာအေကာင္းဆံုးလူမ်ားနဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး စာအုပ္ေတြေရးတဲ့ စာေရးဆရာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ေသာ့ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

တာ၀န္အျပည့္ယူပါ

လူမႈအသိုင္း၀ိုင္းမွာ လူေတြဟာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပစ္တင္ေနၾကတယ္။ မိဘက သားသမီးေတြကို အျပစ္တင္တယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း သားသမီးေတြက မိဘကို အျပစ္တင္ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုအျပစ္တင္ၾကတာလဲ။ သူတို႕ဆံုးရံႈးတဲ့အခါ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပစ္ဆိုျပီး ပံုခ်တတ္ၾကတာ ျဖစ္လို႕ပါပဲ ။ သို႕ေသာ္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကေတာ့ မိမိတို႕ ဆံုးရံႈးမႈနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူတတ္သူမ်ား ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ သူတုိ႕ဟာ “ဒီလိုျဖစ္တာ ျဖစ္သင့္လုိ႕ပဲ။ ဒီလိုဆံုးရံႈးတာဟာ ငါ့ေၾကာင့္ပါပဲ”လို႕ လက္ခံၾကတယ္။

သူတို႕အေနနဲ႕ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အျပစ္တင္လိုက္ရင္ ဆံုးရံႈးဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ထားၾကလို႕ပါပဲ။ သူမ်ားကို အျပစ္တင္လိုက္တဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ စြန္႕လႊတ္လိုက္ၾကတယ္။

သူတို႕အေနနဲ႕ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အျပစ္တင္လိုက္ရင္ ဆံုးရံႈးဖို႕အခြင့္အလမ္းမ်ားတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ထားၾကလို႕ပါပဲ။ သူမ်ားကို အျပစ္တင္လိုက္တဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို စြန္႕လႊတ္လိုက္တာနဲ႕အတူတူပါပဲ။

လူတစ္ေယာက္ကို အျပစ္တင္တယ္ဆိုတာ “သင္ဟာ ငါ့ထက္ပိုျပီး ငါ့ကိုစိုးမိုးထားတယ္”ဆိုတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေနတာပဲ။

လက္စ္ဘေရာင္း ( Les Brown ) အေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ေမြးလာကတည္းက မိဘႏွစ္ပါးနဲ႕ စြန္႕ပစ္ျခင္းကို ခံရတယ္။ သူ႕ကို “ပညာသင္ဖုိ႕အတြက္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမျပည့္မီ”လို႕ ကမၸည္းတပ္ထားတယ္။

ဒီေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ဘ၀ကို ရံြရွာမုန္းတီးေတာ့မွာေပါ့။ သူ႕မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဆံုးရံႈးသလို ခံစားရမွာေပါ့။

သို႕ေသာ္ အထက္တန္းေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ဆရာက သူ႕ကိုေျပာတယ္။ အျခားလူတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေျပာစကားေၾကာင့္ မင္းအဲဒီလိုေျပာတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ရမယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။

လက္စ္ဘေရာင္းဟာ ဒီေတာ့မွ သေဘာေပါက္တယ္။

“အနာဂတ္ဆိုတာ ငါ့လက္ထဲမွာရွိတယ္”

“ငါ့ရဲ႕အနာဂတ္ကို ငါသာလွ်င္ပိုင္စိုးတယ္”

အဲဒီေတနာက္ သူဟာ ႏိုင္ငံေ၇းသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတယ္။ စာေရးဆရာလည္း ျဖစ္လာတယ္။ သူဟာ စကားေျပာ အင္မတန္ေကာင္းတယ္။ တစ္နာရီစကားေျပာရင္ ေဒၚလာ (၂၀၀၀၀)ရတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ထိပ္တန္းေဟာေျပာသူျဖစ္တယ္။

လက္စ္ဘေရာင္း သိထားတာေတြရွိတယ္။ သင္ဟာ ရာသီဥတုကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႕မရဘူး။ အတိတ္ကိုလည္း ျပန္ေျပာင္းလို႕မရဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။ လူေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္လို႕မရဘူး။ အေကာင္းဆံုးက မိမိဘ၀ကို မိမိတာ၀န္ယူႏိုင္ဖို႕ပါပဲ။ မိမိသာလွ်င္ မိမိဘ၀ကို တာ၀န္အယူႏိုင္ဆံုးလူသားလည္းျဖစ္တယ္။

ရည္ရြက္ခ်က္နဲ႕အသက္ရွင္ပါ

ထိပ္တန္းေ၇ာက္ေနတဲ့ ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ဘ၀ကို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ေနထိုင္ၾကတယ္။ သူတုိ႕ဟာ သူတို႕ယံဳၾကည္ခ်က္ေတြကိုသာ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

“ဘ၀မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားကာ ေနထိုင္ျခင္းက အေရးပါဆံုးပါပဲ”လို႕ ၀န္းဒိုင္ယာ ( Wayne Dyer )က သူ႕ရဲ႕ အေရာင္းေကာင္းဆံဳး စာအုပ္ျဖစ္တဲ့ Your Errroneous Zone ထဲမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ဘ၀မွာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွ မထားဘူးဆုိရင္ ဘာကိုမွ ၾကိဳးစားပမ္းစား မလုပ္ခ်င္ဘဲ ဘယ္ျပႆနာကိုမွ ေျဖရွင္းလိုတဲ့ဆႏၵ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသူေတြဟာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္တယ္။ မိမိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကုိလည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္။ ဒါဟာ သိသာထင္ရွားေပၚလြင္ေနတယ္။ သင့္ကို လုပ္ငန္းတြဲဖက္လုပ္ဖို႕ လူေတြစိတ္၀င္စားမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သင္ဟာ အလုပ္ကို စိတ္၀င္စားတာကိုး။

ဘ၀မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဘယ္လိုေနမလဲ။

သင္ဘာလုပ္ခ်င္သလဲဆိုတာ ပထမဆံုး စဥ္းစားရွာေဖြပါ။ သင္လုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းကို ယံုၾကည္ပါ။ ျပီးေတာ့ ဒီလိုလုပ္ငန္းကို ဖန္တီးၾကည့္ပါ။ မိုက္ဖယ္ရီအေၾကာင္း ေျပာျပမယ္။ သူဟာ ကက္ဆက္တိပ္ေခြ ေရာင္းသူပါ။ ဒီအေခြေတြအတြက္ ပရိုဂရမ္ေတြ လုပ္ေပးရတယ္။ သူကြန္ျပဴတာကၽြမ္းက်င္လာတယ္။

ဒီေတာ့ သူစဥ္းစားတယ္။ ဘယ္သူ႕ကို ကူညီရမလဲလို႕။ ဒီလိုကူညီျပီး သူ႕ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မယ္လုိ႕ သူယံဳၾကည္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာတဲ့အခါ အိမ္ေရာင္း ၊ အိမ္၀ယ္ ( အိမ္ ျခံ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း)ကို ျမင္တယ္။

အဲဒီမွာ သူဟာ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီေထာင္တယ္။ သူတတ္တဲ့ ကြန္ျပဴတာပရုိဂရမ္ေတြဟာ အိမ္ေျမ၀ယ္လိုသူေတြအတြက္ အလြန္အသံုး၀င္တယ္။

သူက တကယ့္အိမ္ေတြကို လိုက္မျပခင္ ကြန္ျပဴတာနဲ႕ အရင္ျပတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးေစ်းနဲ႕ အေကာင္းဆံုးအိမ္ေတြကို ကြန္ျပဴတာကေန ျပႏိုင္တာပဲ။ ေဖာက္သည္ေတြဟာ အေတာ္ေက်နပ္တယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္တယ္။ မိုက္ဖယ္ရီဟာ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာသန္း (၂၀) ၀င္ေငြရွိတဲ့ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။

စီမံခ်က္ခ်ပါ

မိမိရဲ႕အနာဂတ္ လိုအပ္တာေတြကို ေရးပါ။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းမလဲဆိုတဲ့ စီမံခ်က္ကိုခ်မွတ္ပါ။ စီမံခ်က္ကို ခ်မေရးထားသူေတြဟာ လမ္းျပေျမပံုမရွိဘဲ မေရာက္ဖူးတဲ့ေဒသကို ခရီးသြားသလိုပါပဲ။

သင့္ရဲ႕အနာဂတ္ခရီး မိမိမေရာက္ဖူးတဲ့အရပ္ကို (ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးေမာင္းျပီး) ခရီးသြားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ တူတယ္။ ေျမပံုမရွိရင္ အခ်ိန္ကုန္မယ္။ ပင္ပန္းမယ္။ ခရီးမတြင္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ လွည့္ျပန္ရတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတတ္တယ္။

ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္။ ပန္းတိုင္ကိုခ်ေရးထားပါတဲ့။ ခ်မေရးထားတာက ပန္းတိုင္မဟုတ္ဘူး။ အေပ်ာ္တမ္းခရီးထြက္ေနသလို ျဖစ္မယ္တဲ့။

ဒီေတာ့ သင္ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္။ ထိပ္ဆံုးက ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိက်ျပတ္သားတဲ့ ပန္းတိုင္ထားပါ။ အခ်ိန္ကန္႕သတ္ထားပါ။ ထိပ္ဆံဳးေရာက္တယ္ဆိုတာက အလကားရတာမဟုတ္ပါဘူး။

ေပးဆပ္ပါ

ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကိုလိုခ်င္ရင္ ေပးဆပ္ရပါတယ္။

အိမ္ၾကီးၾကီးတစ္လံုးေလာက္လိုခ်င္သလား။ ေဒၚလာတစ္သန္းေလာက္ လုိခ်င္သလား။ ဒီအိပ္မက္ေတြဟာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အိပ္မက္ေတြပါ။ လိုခ်င္ရင္ ထိုက္တန္တာကို လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါအျပင္ လူေတ္ာေတ္ာမ်ားမ်ားဟာ တစ္ခါရတာနဲ႕ ရပ္မသြားပါဘူး။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ ထပ္လိုခ်င္ေနၾကတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ ဘာကိုမွ ဆင္ေျခမတက္ပါနဲ႕။ လုပ္စရာရွိတာကိုလုပ္ပါ။ လက္စ္ဘေရာင္းက ေျပာပါတယ္။ သူ႕အေနနဲ႕ ေန႕စဥ္ ဖုနး္ေျပာမႈေတြ ရာခ်ီျပီး ေျပာေနရတယ္။ လူေတြနဲ႕ေတြ႕မွ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ သူ႕ကို ဘယ္အုပ္စုကမွ စကားေျပာဖို႕ ငွားမွာလဲ။

“ခုလို လူေတြနဲ႕ေျပာရတာ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္ပါတယ္”လို႕ သူကေျပာပါတယ္။

နိဂံုး

ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ဖုိ႕ ေအာင္ျမင္သူေတြကို အတုယူရပါတယ္။ သူတုိ႕ေျပာတာ ဆိုတာေတြကို မွတ္သားရပါတယ္။ စာေတြကို ဖတ္ရပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ေျမွာက္အရံႈးမေပးပါနဲ႕။ Chicken Soup For Soul ဆိုတဲ့ စာအုပ္ဟာ ဒီေန႕မွာ လူသိမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ပယ္ခ်ခံရပါတယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားရတာကို လူေတြမသိၾကဘူး။ ဒီေန႕ ဒီစာအုပ္ (၁၂)သန္းရိုက္ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မဆို လုပ္စရာရွိတာကိုလုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ထာ၀ရ အသက္မရွင္ႏိုင္ဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈဟာ အသက္ရွင္စဥ္မွာျဖစ္တာ ပိုျပီးေကာင္းတာပါပဲ။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳေဆာင္းပါးမ်ားကိုျပန္လည္ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

1 comments:

aungaung said...

အမရယ္ဖတ္ရင္းေနရင္းမ်က္နွာထားေတာင္တင္းလာတယ္ဗ်ာအထူးတျဖစ္ဗိွုလ္ခ်ဴပ္
ေအာင္ဆန္းကိုေရးထားတာေလးပါပဲဗ်ာ..အမေရးေပးလိုသိသင္သိထိုက္တာေလးေတြသိရ
ဒါေက်းဖူးအထူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ

Post a Comment

အၾကံျပဳ comment ၀င္ေရးေပးတဲ့အတြက္ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္ ။ မဖြယ္မရာ စကားမ်ား ၊ ဆဲဆိုျခင္းမ်ား ၊ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္စကားမ်ား ၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ကုိယ္က်င့္တရားသိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ပါက ထို comment မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင္ ။ အလည္လာေရာက္ အၾကံျပဳေရးသားျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ စာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရဖုိ႕အတြက္ Space မ်ား ထည့္ရိုက္ေပးၾကပါရွင္။