Thursday, January 04, 2007

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့ေသာဒီမိုကေရစီ၀ါဒ


အားလံုးလည္း နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက လြတ္လပ္ေရးရျပီးရင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအတိုင္း ေရွ႕ဆက္သြားဖို႕ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက သူ႕အေတြးအေခၚမ်ားက အံ့မခန္း ယခုေရာက္ေနေသာ ေခတ္ကိုမ်ား ၾကိဳျမင္ျပီးေျပာခဲ့သလား ထင္မွတ္ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို စိုးရိမ္စြာ သူမွာၾကားေသာ စကားမ်ားက အခုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို တည့္တည့္မ်ားေျပာေနသလားပါပဲ။ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္က ရွင္ဘုရင္စနစ္ကိုမလိုလားခဲ့ဘဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို လိုလားခဲ့သူပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္းေတြထဲကေန အခ်ိဳ႕စာပိုဒ္မ်ားကို ေလးစားစြာႏွင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

“လူေတြကတင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရဆိုတာ လူေတြရဲ႕အစိုးရ ျပည္သူေတြရဲ႕အစိုးရ ၊ ျပည္သူေတြနဲ႕ အလွမ္းမေ၀းဘဲ အျမဲလက္တြဲေနတဲ့အစိုးရ ၊ ျဖစ္မွသာလ်င္ သေဘာတရားအတိုင္း ကိုက္ညီမယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ အဲဒီသေဘာတရားနဲ႕ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႕က်င္တဲ့ သားစဥ္ေျမးဆက္ ဆက္ခံသြားတဲ့ ရွင္ဘုရင္စနစ္ကို မလိုခ်င္ဘူး။”

ဒီမိုကေရစီ၀ါဒအစစ္ကိုဖန္တီးမယ္ ( ၁၉၄၇ခု ၊ ေမလ ၁၉ရက္ေန႕)

”သမၼတစံနစ္ကိုလိုခ်င္တယ္။ သမၼတစံနစ္ဟာ တိုင္းသူျပည္သူေတြသာလ်င္ မူလဘူတ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သဘာ၀ကို ျပန္ေဖာ္တယ္။ လူလူခ်င္း အတူတူဘဲဆိုတဲ့သဘာ၀ကို ျပန္ေဖာ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တခုသတိျပဳရမယ္။ အစိုးရဆိုတဲ့ အာဏာဟာ အင္မတန္ အဖိုးတန္အသံုး၀င္တယ္။ အဲဒီအာဏာကိုလည္း ပစၥည္းအင္အားေကာင္းတဲ့ လူေတြအခ်င္းခ်င္းလုၾကတယ္။ ရ၇င္လည္း လက္မလႊတ္ခ်င္ၾကဘူး။ တိုင္းသူျပည္သားေတြဆိုတာေတာ့ အဲဒီထဲမွာ ဒုတ္လုပ္ျပီး အရိုက္ခံရမယ့္အခါက်မွ ပါရတာပဲ။ အဲဒီလို အာဏာလုၾကတဲ့အခါ ”ဒီမိုကေရစီ” ဆုိျပီးျပည္သူ႕ဆႏၵ ၊ ျပည္သူ႕အာဏာလို႕ ေၾကြးေၾကာ္ဟစ္ေအာ္ျပီး ညာတဲ့စံနစ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ လူေတြက တုိင္းသူျပည္သားေတြက ”အစိုးရ” အာဏာအပ္လိုက္တုန္းက က်ဴပ္တို႕အတြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးပါဆိုျပီး အာဏာအပ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ဴပ္တို႕ကို ခင္ဗ်ားတို႕အုပ္စိုးတဲ့ လူေတြအတြက္ ႏွိပ္ကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္ပါ ဆုိတဲ့အခ်က္သာ ျဖစ္ေနတာဘဲ။ လူေတြက တင္ေျမွာက္ျပီး လူေတြရဲ႕အက်ိဳးကို လုပ္တဲ့အစိုးရသာလ်င္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ႏိုင္မယ္။ အျခားဟာေတြ ဒီမိုကေရစီအစစ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အတုေတြသာျဖစ္တယ္”

ဒီမိုကေရစီဆိုတာဘာလည္း

”အဲဒီလိုစံနစ္မ်ိဳးနဲ႕ သမၼတအစိုးရမ်ိဳးမွသာ က်ဴပ္တို႕တိုင္းသူျပည္သားေတြကို အက်ိဳးထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏို္င္မွာဘဲ။ ဒီမိုကေရစီတိုင္း ဒီမိုကေရစီရတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္စားလာတဲ့အခါမို႕ ေရာေယာင္ျပီး သံဖမ္းေျပာၾကတာေတြလည္း အမ်ားၾကီးဘဲ။ ဒါျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ဘာလည္း။ လူလူခ်င္း ၊ လူတန္းစား အခ်င္းခ်င္း ၊ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အစရွိသည္အားျဖင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူ က်ပ္ျပည့္မရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ဒီမုိကေရစီက်ပ္ျပည့္ တင္းျပည့္မဟုတ္ေသးဘူး။”

ဒီမိုကေရစီအတုေတြ

အခု ဒီမိုကေရစီေခၚေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြ အမ်ားဟာ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေသးဘူး။ ငါးမူး ၊ သံုးမူး ၊ တပဲေလာက္ဘဲ ဒီမိုကေရစီေတြ ျဖစ္ၾကေသးတယ္။ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီေတြဟာ အရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ အ၇င္းရွင္ေခၚတဲ့ ပစၥည္းအရင္းရွင္ေတြ စီးပြားေရးျခယ္လွယ္တဲ့ စံနစ္အေျခခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီေတြ ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အရင္းရွင္ေတြရဲ႕ အာဏာရွင္ စံနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ ဗန္းျပျပီး ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘဲ။

ဒီမိုကေရစီအစစ္ကေတာ့

ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ တုိင္းသူျပည္သားေတြသာလ်င္ အဓိကလိုလားျပီး တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ ရေနမွျဖစ္မယ္။ ဒီမိုကေရ အရင္းခံဘဲ။ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆိုတာေတြဟာ စင္စစ္ေတာ့ ဒီကေနျဖာထြက္သြားတာဘဲ။ ဘယ္ဟာမွ ဒီမိုကေရစီ မစစ္ေသးဘူး။ ႏိုင္ငံေရးတြင္သာမက စီးပြားေရးပါ ပါေနမွ ဒီမိုကေရစီစစ္ႏိုင္မယ္လို႕ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားေတြကို လိုက္၇ွာျပီး လုပ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆိုတာ ဘယ္လိုအဂ္ၤါမ်ိဳးနဲ႕ ညီညြတ္ရမလည္း။ အဲဒီလို က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးကို က်ဴပ္တုိ႕ ဘယ္လိုတည္ေဆာင္ရမလည္း။ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ႏိုင္လား။ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလည္း။ ဘယ္နည္း အေကာင္းဆံုးလည္းဆုိတာေတြကို အခု က်ဴပ္တို႕ တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ရမယ့္အခါ အထူးစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြဘဲ။

ႏိုင္ငံေရးဟာ စီးပြားေရးအေျခခံေပၚမွာဘဲ မူတည္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေတြကလည္း စီးပြားေရး သေဘာတရားေတြႏွင့္ ကင္းလို႕မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီသမား သက္သက္မ်က္စိနဲ႕ ၾကည့္ေျပာ၇င္ေတာ့ ဒါမမွန္ဘူးလို႕ ေျပာရမွာဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီး ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒေတြကို အတြင္းက်က် ေလ့လာရင္ စီးပြားေရးသေဘာတရားေတြ မူတည္ျပီး လုပ္ၾကတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီ သမားေတြအဖို႕ဆိုရင္ အရင္းရွင္စနစ္သာလ်င္ စီးပြားေရးစနစ္မွန္ျဖစ္တယ္။ ဒီစံနစ္သာလ်င္ တည္တ့့့့ံရမယ္။ အဲဒီစံနစ္ဟာ အျမဲတမ္း တည္တံ့သလိုလို ယူဆျပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ အမွန္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးစံနစ္မွာမွ အျမဲတည္တံ့တာ မရွိဘူး။ သူ႕အခ်ိန္ သူ႕အေျခအေနအလိုက္ ျဖစ္လာၾကတာပါဘဲ။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗမာျပည္အဖို႕မွာ အရင္းရွင္စံနစ္ထက္ေတာင္ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္ဘ၀က လွမ္းတက္ရမယ္ဆိုေတာ့ အလယ္အလတ္အဆင့္မွာရွိတဲ့ ဒီအရင္းရွင္စံနစ္ကို ေက်ာ္မသြားႏိုင္ေသးေပမယ့္ အဲဒီစံနစ္တင္သာ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဒီစံနစ္ကို အျမန္ဆံုးေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္ သေဘာတရားေတြကို အေျခခံထားျပီး တိုင္းျပည္တည္မွသာလ်င္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အေရာက္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

တကယ့္ဒီမိုကေရစီအစစ္ဆုိတာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတ၇ားအရ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ျပည္သူေတြက တင္ေျမွာက္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အစိုးရျဖစ္ရံုနဲ႕ မျပီးေသးဘူး။ အဲဒီအစိုးရဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ငင္း စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းကို အခြင့္အေရးတန္းတူရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနအထိ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွ တကယ့္ဒီမိုကေရစီအထိ တက္လွမ္းႏိုင္မယ္။ ဒါျဖင့္ အဲဒီလို ဒီမိုကေရစီ အဆင့္အတန္း ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုအေျခခံေတြခ်ရမလည္း။

ဒီမိုကေရစီအေျခခံမ်ား

၁။ အေရးၾကီးတဲ့ စက္မႈ လက္မႈ ပစၥည္းလုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရသိမ္းႏိုင္ရမယ္။ သို႕မဟုတ္ သိမ္းႏိုင္ေအာင္ အေျခခံပ်ိဳးထားရမယ္။

၂။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး၊ စားေရး၊ ေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ စည္းရံုးေရး ၊ အိုနာစာ အေရးအစရွိသျဖင့္ အခြင့္အေရးေတြရွိရမယ္။

၃။ လယ္လုပ္တဲ့လူေတြရဲ႕ လက္ထဲ လယ္ေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ႏိုင္ရမယ္။ လယ္အေျမာက္အမားကို တသီးပုဂၢလပိုင္ဆိုင္တဲ့ စံနစ္ကိုပယ္ဖ်ယ္ႏိုင္ရမယ္။

၄။ လူမ်ိဳးအသီးသီးဟာလည္း သူတို႕ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြရေအာင္ စီစဥ္ထားရမယ္။

၅။ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြသာလ်င္ အာဏာပိုင္အစစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ခိုင္ခို္င္မာမာျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္တတ္ရမယ္။

၆။ လူမ်ိဳးဘာသာ လိင္မေရြးတိုင္းျပည္ၾကီးသားတိုင္း ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြပါရမယ္။

၇။ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးဟာ ျပည္သူ႕အစိုးရတာ၀န္ျဖစ္တယ္။ အခု ကၽြန္ဘ၀မွာလို ေရွးကလို အေပ်ာ္တမ္း ရဲအဖြဲ႕အစရွိတဲ့ အခုျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕မ်ိဳးေတြကို တသီးတျခား တည္ေထာင္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး မရွိေစရဘူး။

၈။ တိုင္းျပည္ ဥပေဒတရားရံုးစံနစ္ဟာလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးေရွ႕ရႈမယ့္ ျပည္သူ႕တရားရံုးစံနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။

အဲဒီအခ်က္ေတြပါမွသာလ်င္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ အေျခခံေတြခ်ရာ ေရာက္မယ္။ ဒါမွသာလ်င္ သူ႕အခ်ိန္အခါေရာက္တဲ့အခါ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ အေဆာက္အအံုၾကီးကို မားမားမတ္မတ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေခတ္မွီတရားမွ်တတဲ့ အေတြးအေခၚလမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗီုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ လမ္းစဥ္ေတြကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္ ပထမဆံုးလုပ္လိုက္တာက ဦးေန၀င္း။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ဦးသန္းေရႊတို႕ေပါ့။ လြတ္လပ္ေရးေန႕ဆုိတာ အခု ဇန္န၀ါရီလ ၄ရက္ေန႕။ လြတ္လပ္ျခင္းရဲ႕ အရသာ ၊ တန္းတူ အခြင့္ေရးရဲ႕အရသာ က်မတို႕ ဘယ္မွာမ်ား ခံစားခြင့္ရွိၾကလို႕လည္း။ လြတ္လပ္ေရးေန႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ လမ္းစဥ္ေတြကို အားလံုး ပိုမိုသတိရလာေအာင္ တင္ေပးလိုက္တဲ့ေစတနာေတြ အက်ိဳးပိုထြန္းပါေစလို႕ ဆုေတာင္းျပဳအပ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

အၾကံျပဳ comment ၀င္ေရးေပးတဲ့အတြက္ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္ ။ မဖြယ္မရာ စကားမ်ား ၊ ဆဲဆိုျခင္းမ်ား ၊ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္စကားမ်ား ၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ကုိယ္က်င့္တရားသိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ပါက ထို comment မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင္ ။ အလည္လာေရာက္ အၾကံျပဳေရးသားျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ စာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရဖုိ႕အတြက္ Space မ်ား ထည့္ရိုက္ေပးၾကပါရွင္။